Udostępnij:

Rama

Rys. 5.1 Rama - schemat statyczny
Rys. 5.1 Rama - schemat statyczny
Ramy w statyce

Podobnie jak w przypadku  belek , ramach mogą występować przeguby (wewnętrzne i zewnętrzne). 

Schemat statyczny ramy praktycznie niczym się nie różni od schematu belki poza tym, że oprócz prętów poziomych, mamy również pręty pionowe. 

Elementy pionowe nazywamy słupami a elementy poziome ryglami. 

Rygiel jest połączony ze słupem a pośrednictwem węzła.

Węzeł ramy to miejsce połączenie rygla z słupem
Rama zwykła

Najprostszy schemat statyczny ramy to dwa słupy połączone ze sobą za pomocą rygla:

Rys. 5.2 Przykład prostej ramy - schemat statyczny
Rys. 5.2 Przykład prostej ramy - schemat statyczny
Rama przegubowa

Podobnie jak w przypadku  belek , w ramach mogą występować przeguby wewnętrzne tworząc ramy przegubowe:

Rys. 5.3 Rama przegubowa
Rys. 5.3 Rama przegubowa
Rama przestrzenna

Kolejnymi przykładami układów przestrzennych z jakimi możecie się spotkać w zadaniach na egzaminach lub kolokwiach jest rama przestrzenna (czasami potocznie nazywana "klamką"). 

Poniżej przykład schematu statycznego ramy przestrzennej osadzonej w układzie trójwymiarowym:

Rys. 5.4 Rama przestrzenna
Rys. 5.4 Rama przestrzenna
Przykłady ram w budownictwie

Najprostszym przykładem ramy może być trzepak podwórkowy.

Rys. 5.5 Trzepak
Rys. 5.5 Trzepak

Bardziej skomplikowanym przykładem jest konstrukcja hali przemysłowej tj. układ dwóch słupów a na nich oparty dźwigar stropowy (rygiel). 

Poniżej przykład schematu statycznego ramy oraz jej przykłady z życia:

Rys. 5.6 Rama stalowa
Rys. 5.6 Rama stalowa