Udostępnij:

Podpory

Przemieszczenia w podporach najczęściej są zerowe.

W przypadku podpór podatnych możemy znać zależność jaka zachodzi między wartością reakcji a przemieszczeniem.

Rodzaje podpór
 1. podpora przegubowa przesuwna
  Rys. 7.1 Przegubowa przesuwna
  Rys. 7.1 Przegubowa przesuwna

   

 2. podpora przegubowa nieprzesuwna
  Rys. 7.2 Przegubowa nieprzesuwna
  Rys. 7.2 Przegubowa nieprzesuwna

   

 3. wspornik (utwierdzenie)
  Rys. 7.3 Wspornik
  Rys. 7.3 Wspornik

   

 4. teleskop (łyżwa lub wspornik przesuwny)
  Rys. 7.4 Teleskop
  Rys. 7.4 Teleskop
Podpora przegubowa przesuwna

Przykładem z życia podpory przegubowo przesuwnej jest łożysko mostowe (łożysko wałkowe, łożysko rolkowe).

Łożyska to elementy na których opiera się belka mostu. Jeśli przyjrzycie się dokładnie jakiemuś obiektowi mostowemu to z pewnością zauważycie, że żadna z belek mostu nie leży bezpośrednio na przyczółku (betonowa część, często za skarpami obsypanymi ziemią na których opiera się belka mostu).

Pomiędzy betonowym przyczółkiem, a belką mostu znajduje się zawsze łożysko (podpora). 

Podpora przegubowa przesuwna blokuje możliwość ruchu wyłącznie na kierunku pionowym, a więc odbiera układowi tylko jeden stopień swobody (jeden kierunek ruchu).

Podpora umożliwia natomiast ruch poziomy co pozwala na niewielkie przemieszczanie się konstrukcji na kierunku poziomym (praca konstrukcji):

Rys. 7.5 Łożysko mostowe - przykład podpory przegubowo przesuwnej
Rys. 7.5 Łożysko mostowe - przykład podpory przegubowo przesuwnej
Podpora przegubowa nieprzesuwna

Przykładem z życia podpory przegubowej nieprzesuwnej również jest łożysko mostowe tylko tym razem takie, które nie pozwala na ruch poziomy i pionowy. 

Zatem podpora przegubowa nieprzesuwna odbiera układowi statycznemu dwa stopnie swobody (dwa możliwe kierunki ruchu):

Rys. 7.6 Łożysko mostowe - przykład podpory przegubowo nieprzesuwnej
Rys. 7.6 Łożysko mostowe - przykład podpory przegubowo nieprzesuwnej
Nie myl podpory przegubowej przesuwnej z nieprzesuwną.

Wspornik - utwierdzenie

Wspornik charakteryzuje się blokowaniem możliwości ruchu na każdym z trzech możliwych kierunków ruchu na płaszczyźnie (ruch pionowy, poziomy i obrotowy).

Możemy zatem stwierdzić, że odbiera on wszystkie trzy możliwe stopnie swobody w układzie płaskim.

Przykładem z otaczającego nas świata podpory wspornikowej może być belka balkonowa umocowana w ścianie nośnej budynku:

Rys. 7.7 Balkon - przykład wspornika
Rys. 7.7 Balkon - przykład wspornika
Podpora teleskopowa (łyżwa, wspornik przesuwny)

Podpora z pozoru jest podobna do wspornika, przez co jest często z nim mylona. 

Podpora teleskopowa potocznie zwana łyżwą blokuje nam ruch poziomy i obrotowy, natomiast w przeciwieństwie do wspornika - nie blokuje ruchu pionowego. 

Jest to jedyny rodzaj podpory, która właściwie nie ma zastosowania w rzeczywistości.