Udostępnij:

Układ współrzędnych

Układ współrzędnych w Statyce

W każdym zadaniu z zakresu statyki przed rozpoczęciem obliczeń należy przyjąć układ współrzędnych w którym będziemy działać.

Układ współrzędnych będzie nam niezbędny do właściwego określania znaków sił w trakcie obliczania sumy rzutów sił na oś x lub oś y przyjętego układu.

Układ współrzędnych kartezjańskich

W celu opisania położenia ciał w układzie odniesienia stosuje się różne układy współrzędnych.

Najczęściej stosowanym jest jednak układ współrzędnych kartezjańskich (nazywany też prostokątnym), który będziemy wykorzystywać w rozwiązywaniu zadań. 

Taki układ składa się z osi (najczęściej dwóch lub trzech), które przecinają się pod kątem prostym.

Dwuwymiarowy układ współrzędnych

Inaczej nazywany płaskim układem współrzędnych, składa się z dwóch wzajemnie przecinających się pod kątem prostym osi np: osi X i osi Y z zaznaczonymi zwrotami.

Rys. 1.1 Układ płaski
Rys. 1.1 Układ płaski
Trójwymiarowy układ współrzędnych

Inaczej nazywany przestrzennym układem współrzędnych, składa się z trzech przecinających się pod kątem prostym osi np: osi X, Y i Z z zaznaczonymi zwrotami.

Rys. 1.2 Układ przestrzenny
Rys. 1.2 Układ przestrzenny