Udostępnij:

Moment siły

Jednostką momentu jest Newton razy metr (Nm inaczej Newtono-metr).

Rys. 10.1 Moment w punkcie "A"
Rys. 10.1 Moment w punkcie "A"
Na czym polega moment?

Przykładem z życia działania momentu jest sytuacja, w której chcemy odkręcić kluczem śrubę w kole samochodowym.

Pewnie każdy z nas miał czasem problem z odkręceniem śruby w kole standardowym kluczem nawet pomimo użycia sporej siły. 

Najprostszym rozwiązaniem tego problemu jest przedłużenie klucza poprzez nałożenie na niego rury (albo użycie dłuższego klucza):

Rys. 10.2 Dokręcanie śruby w kole - wykorzystaniu momentu siły
Rys. 10.2 Dokręcanie śruby w kole - wykorzystaniu momentu siły 

Dłuższe ramię nie zwiększa wartości przyłożonej siły, rośnie natomiast odległość pomiędzy punktem jej przyłożenia a osią obrotu (pkt. "A" na Rys. 2 ). 

Pamiętając o definicji momentu (siła razy ramię) można wywnioskować, iż dzięki przedłużeniu ramienia zwiększamy wartość momentu, który to umożliwia Nam łatwiejsze odkręcenie koła. 

Żeby zwiększyć wartość momentu wystarczy przedłużyć jego ramię (zwiększyć odległość).
Moment siły w belce

Jeśli chcemy obliczyć wartość momentu jaki tworzy siła 30 N w punkcie “A” na belce swobodnie podpartej wystarczy, że pomnożymy wartość tej siły przez odległość kierunku wektora (prostej na której on leży) od punktu “A”.

Rys. 10.3 Moment na belce
Rys. 10.3 Moment na belce