Rzut siły

W tym artykule:

Powyższe wynika z własności dodawania wektorów:

Rys. 9.1 Wynik dodawania wektorów

\(P^2=\sqrt{P_{x}^2+P_{y}^2}\)

Rozkład siły na składowe

Umiejętności rozkładania siły na składowe będziemy potrzebować w trakcie obliczania reakcji podporowych oraz wykresów sił wewnętrznych w belkach, ramach i kratownicach.

Siła przyłożona pod kątem
Przykładem działania siły pod kątem może być człowiek ciągnący sanki.
Rys. 9.2 Linka do sanek - siła pod kątem

Linka do ciągnięcia sanek jest kierunkiem (prostą działania) naszego wektora siły. 

Należy zauważyć, że tylko część przyłożonej siły (składowa pozioma) jest używana do wprawienia sanek w ruch poziomy, druga część siły (składowa pionowa) ciągnie sanki do góry (w kierunku pionowym). 

Rozkład siły na składowe polega na obliczeniu jaka część siły głównej przypada na jedną składową a jaka na drugą.

Rzutowanie siły na składowe

Aby wykonać rzut siły na poszczególne osie układu współrzędnych (rozłożyć siłę na składowe) musimy:

  1. Odwzorować na każdej z osi układu współrzędnych początek i koniec wektora naszej siły
    Rys. 9.3 Rzutowanie siły na osie układu współrzędnych

     

  2. Obliczyć wartości poszczególnych składowych wektora siły wykorzystując własności funkcji trygonometrycznych kątów w trójkącie prostokątnym:

    Rys. 9.4 Rozkład siły na składowe - funckje trygonometryczne

    \(\sin\beta=\frac{P_{y}}{P}\Rightarrow P_{y}=P\times\sin\beta\\ \cos\beta=\frac{P_{y}}{P}\Rightarrow P_{y}=P\times\cos\beta\)

Uważaj, aby nie pomylić zwrotów wektorów sił składowych!
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2019

Czy ten artykuł był pomocny?
  10  0
Powiązane:
W tym artykule: