Przegub

W tym artykule:
Przykłady z życia

Najprostszym przykładem przegubu są stawy w ciele człowieka, np. łokieć, staw kolanowy itd.

Rys. 3.2 Łokieć jako przykład przegubu

Łokieć pozwala nam na ruch obrotowy ramienia względem przedramienia, ale nie pozwala na przesunięcie poziome i pionowe.

Innym przykładem przegubu jest zawias w drzwiach.

Połączenie przegubowe futryny z drzwiami za pośrednictwem zawiasu pozwala na obrót drzwi wokół futryny (zamykanie i otwieranie):

Rys. 3.3 Zawias drzwi jako przegub
Zastosowanie i rodzaje przegubów w statyce

W analizowanych przez nas układach statycznych, będziemy rozróżniać przeguby zewnętrzne i wewnętrzne. 

Właściwa interpretacja z jakim typem przegubu mamy do czynienia jest bardzo ważna w szczególności w przypadku obliczania reakcji i wykresów sił wewnętrznych w układach złożonych. Ponadto połączenia przegubowe występują w podporach belek, ram i kratownic.

Przegub wewnętrzny

Łączy dwa lub więcej pręty (elementy) belki lub ramy. Występuje najczęściej w belce gerberowskiej (przegubowej, ciągłej), w ramie przegubowej lub w kratownicy.

Rys. 3.4 Przykład ramy przegubowej
Przegub zewnętrzny

Przegub podczepiony do sztywnego elementu (pręta) belki lub ramy.

Najczęściej występuje w układach złożonych na połączeniach pomiędzy elementem kratowym a belką lub ramą.

Rys. 3.5 Przykład przegubu zewnętrznego
Przegub w podporze

Dzięki przegubowi na połączeniu belki mostowej z podporą przegubowo przesuwną przęsło mostu może pracować wykonując minimalne ruchy obrotowe.

Rys. 3.6 Podpora przegubowa

Moment w przegubie zawsze jest równy zero!

Rys. 3.7 Łożysko mostowe - przykład podpory przegubowej

 

Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019

Czy ten artykuł był pomocny?
  5  0
Powiązane:
W tym artykule: