Udostępnij:

Przegub

Przykłady z życia

Najprostszym przykładem przegubu są stawy w ciele człowieka, np. łokieć, staw kolanowy itd.

Rys. 3.2 Łokieć jako przykład przegubu
Rys. 3.2 Łokieć jako przykład przegubu

Łokieć pozwala nam na ruch obrotowy ramienia względem przedramienia, ale nie pozwala na przesunięcie poziome i pionowe.

Innym przykładem przegubu jest zawias w drzwiach.

Połączenie przegubowe futryny z drzwiami za pośrednictwem zawiasu pozwala na obrót drzwi wokół futryny (zamykanie i otwieranie):

Rys. 3.3 Zawias drzwi jako przegub
Rys. 3.3 Zawias drzwi jako przegub
Zastosowanie i rodzaje przegubów w statyce

W analizowanych przez nas układach statycznych, będziemy rozróżniać przeguby zewnętrzne i wewnętrzne. 

Właściwa interpretacja z jakim typem przegubu mamy do czynienia jest bardzo ważna w szczególności w przypadku obliczania reakcji i wykresów sił wewnętrznych w układach złożonych. Ponadto połączenia przegubowe występują w podporach belek, ram i kratownic.

Przegub wewnętrzny

Łączy dwa lub więcej pręty (elementy)  belki  lub  ramy . Występuje najczęściej w belce gerberowskiej (przegubowej, ciągłej), w ramie przegubowej lub w kratownicy.

Rys. 3.4 Przykład ramy przegubowej
Rys. 3.4 Przykład ramy przegubowej
Przegub zewnętrzny

Przegub podczepiony do sztywnego elementu (pręta) belki lub ramy.

Najczęściej występuje w układach złożonych na połączeniach pomiędzy elementem kratowym a belką lub ramą.

Rys. 3.5 Przykład przegubu zewnętrznego
Rys. 3.5 Przykład przegubu zewnętrznego
Przegub w podporze

Dzięki przegubowi na połączeniu belki mostowej z podporą przegubowo przesuwną przęsło mostu może pracować wykonując minimalne ruchy obrotowe.

Rys. 3.6 Podpora przegubowa
Rys. 3.6 Podpora przegubowa

Moment w przegubie zawsze jest równy zero!

Rys. 3.7 Łożysko mostowe - przykład podpory przegubowej
Rys. 3.7 Łożysko mostowe - przykład podpory przegubowej