Udostępnij:

Znakowanie momentu

Ważne, aby być konsekwentnym i znakować momenty liczone w punkcie zgodnie z przyjętym kryterium znakowania momentów.

Przykład oznaczania momentu

Załóżmy, że moment powodujący obrót w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) będziemy znakować jako moment dodatni. 

Natomiast moment powodujący obrót przeciwny do ruchu wskazówek zegara będziemy znakować jako moment ujemny.

Rys. 21.1 Moment dodatni i ujemny - założenie
Rys. 21.1 Moment dodatni i ujemny - założenie

Przyjmijmy, że mamy belkę swobodnie podpartą obciążoną dwoma siłami skupionymi i momentem skupionym. 

Naszym zadaniem jest obliczyć sumę momentów w punkcie “B”.

Rys. 21.2 Belka z zestawem obciążeń
Rys. 21.2 Belka z zestawem obciążeń

Wyobraźmy sobie wiatrak ze śmigłami. Powiedzmy, że środek obrotu śmigieł wiatraka znajduje się w punkcie “B” na belce.

Rys. 21.3 Obrót śmigieł wiatraka wokół punktu B
Rys. 21.3 Obrót śmigieł wiatraka wokół punktu B

Teraz sprawdźmy w którą stronę obrócą się śmigła wiatraka pod wpływem działania siły 10N i siły 4N. 

Jak widzimy siła 10N powoduje obrót smagła w lewo a więc w punkcie “B” zgodnie z założonym przez nas znakowaniem tworzy moment ujemny.  

Siła 4N powoduje obrót śmigieł wiatraka w prawo a więc tworzy moment dodatni. Moment skupiony powoduje obrót w prawo a więc będziemy go dodawać.

Możemy dowolnie ustalić zwrot dodatniego i ujemnego znakowania momentów przy liczeniu reakcji.

Teraz załóżmy, że wiatrak obraca się wokół punktu A. 

Rys. 21.4 Obrót śmigieł wiatraka wokół punktu A
Rys. 21.4 Obrót śmigieł wiatraka wokół punktu A

Siła 10N powoduje obrót śmigieł wiatraka w prawą stronę więc będzie wywoływać moment dodatni. 

Siła 4N powoduje obrót śmigieł wiatraka również w prawo więc wywołuje moment dodatni.

Zasada ta nie obowiązuje przy znakowaniu momentów gnących w trakcie rysowania wykresów sił wewnętrznych.