Udostępnij:

Wektor

Rys. 2.1 Cechy wektora
Rys. 2.1 Cechy wektora
Wektor siły

Przykładem wielkości wektorowej jest siła, której jednostką jest Newton [N].

Wyobraźmy sobie, że pchamy jakiś przedmiot (inaczej działamy na niego siłą).

Rys. 2.2 Wektor siły
Rys. 2.2 Wektor siły
Cechy wektora siły

Siła posiada cztery cechy potwierdzające, że jest wartością wektorową:

  1. wartość (długość wektora) - wielkość siły z jaką pchamy przedmiot (np. 100 N),
  2. kierunek - prosta na której leży wektor, inaczej prosta działania siły,
  3. zwrot - strzałka określająca w którą stronę działamy siłą, możemy pchać przedmiot a możemy go ciągnąć, kierunek jest ten sam ale zwroty przeciwne,
  4. punkt przyłożenia - miejsce w którym dotykamy przedmiotu.

Nie myl zwrotu wektora z jego kierunkiem!

Wektor prędkości

Innym przykładem wielkości wektorowej jest prędkość, która również posiada cztery cechy potwierdzające, że jest wektorem:

Rys. 2.3 Wektor prędkości
Rys. 2.3 Wektor prędkości
Cechy wektora prędkości

Prędkości również posiada cztery cechy potwierdzające, że jest wartością wektorową:

  1. wartość - to prędkość z jaką się poruszamy np. 50 km/h,
  2. kierunek - prosta wzdłuż której się poruszamy, np. oś drogi,
  3. zwrot - możemy jechać w przód i w tył,
  4. punkt przyłożenia - miejsce styku kół pojazdu z nawierzchnią drogi.