Udostępnij:

Belka

Rodzaje belek
 1. swobodnie podparta (jednoprzęsłowa)
  Rys. 4.1 Belka swobodnie podparta
  Rys. 4.1 Belka swobodnie podparta
 2. wspornikowa, utwierdzona (wspornik)
  Rys. 4.2 Belka wspornikowa
  Rys. 4.2 Belka wspornikowa
 3. ciągła, wieloprzęsłowa (przegubowa lub Gerberowska)
Rys. 4.3 Belka przegubowa
Rys. 4.3 Belka przegubowa
Belka swobodnie podparta
Przykładem  belki  swobodnie podpartej może być most drogowy, kolejowy lub kładka dla pieszych
Rys. 4.4 Most jednoprzęsłowy
Rys. 4.4 Most jednoprzęsłowy

Pokazany na zdjęciu most jest oparty na dwóch  podporach  przegubowych: jednej stałej nieprzesuwnej, drugiej przesuwnej oraz posiada żelbetowy element przenoszący obciążenia (tzw. przęsło).

Taka konstrukcja dzięki zastosowaniu jednej podpory przesuwnej pozwala na pracę (niewielkie poziome przemieszczenia) obiektu wywołane np. zmianą temperatury a co za tym idzie rozszerzaniem się lub kurczeniem materiału.

Belka wspornikowa, utwierdzona

Poza podstawowym schematem podparcia tj. belką swobodnie podpartą możemy wyróżnić konstrukcje oparte na wsporniku (belka utwierdzona na jednym końcu, drugi koniec swobodny). 

Przykładem belki wspornikowej może być np. balkon w budynku mieszkalnym

Poniżej schemat statyczny belki wspornikowej i odpowiadający mu przykład z życia:

Rys. 4.5 Balkon
Rys. 4.5 Balkon
Belka ciągła, wieloprzęsłowa

Poza belkami swobodnie podpartymi i wspornikowymi możemy jeszcze wyróżnić belki ciągłe (wieloprzęsłowe, przegubowe, gerberowskie).

Są to układy jednowymiarowe, których dominująca cechą geometrii jest długość. Belki ciągłe stosujemy przy przekraczaniu przeszkód o dużej rozpiętości (długie obiekty mostowe). Dzięki nim możemy pokonywać przeszkody o dużej rozpiętości przy jednoczesnej oszczędności materiału.

Przykładem belki ciągłej może być np. most wieloprzęsłowy

Poniżej przykład schematu statycznego belki przegubowej oraz odpowiadający mu przykład z życia:

Rys. 4.6 Most jednoprzęsłowy
Rys. 4.6 Most jednoprzęsłowy
Belka przestrzenna (Ruszt)

Kolejnym rodzajem belek jakimi będziemy się zajmować to belki przestrzenne. Jak wiemy każda konstrukcja rzeczywista osadzona jest w  przestrzeni trójwymiarowej . Poniżej przykład schematu statycznego konstrukcji przestrzennej:

Rys. 7 Ruszt
Rys. 7 Ruszt