Udostępnij:

Twierdzenia o prętach zerowych

Rys. 20.1 Pręty zerowe w kratownicy
Rys. 20.1 Pręty zerowe w kratownicy

Przed rozpoczęciem obliczania sił wewnętrznych w prętach kratownicy możemy na podstawie trzech poniższych twierdzeń od razu rozpoznać który pręt będzie prętem zerowym.

Twierdzenie pierwsze
Jeśli w węźle schodzą się dwa pręty (pod dowolnym kątem) i węzeł jest nieobciążony (nie ma przyłożonej żadnej siły w węźle) to oba pręty są zerowe.  
Rys. 20.2  Twierdzenie pierwsze
Rys. 20.2  Twierdzenie pierwsze
Twierdzenie drugie
Jeśli w węźle schodzą się dwa pręty (pod dowolnym kątem) i węzeł jest obciążony siłą współliniową (równoległą) do jednego z tych prętów to drugi z nich jest zerowy.
Rys. 20.3  Twierdzenie drugie
Rys. 20.3  Twierdzenie drugie
Twierdzenie trzecie
Jeśli w węźle schodzą się trzy pręty z czego dwa są współliniowe, a trzeci pod dowolnym kątem oraz węzeł jest nieobciążony to pręt niewspółliniowy jest prętem zerowym.
Rys. 20.4  Twierdzenie trzecie
Rys. 20.4  Twierdzenie trzecie