Kinematyka mechanizmów (ruch płaski) – wstęp do kinematyki (II)

W tym kursie nauczysz się analizy ruchu mechanizmów, związanej z ruchem płaskim, metodą superpozycji oraz planami prędkości/przyspieszeń. Kinematyka to proste!

Udostępnij:

Czego się nauczysz?

 • Poprawnie określać ruchliwość mechanizmu.
 • Sprawnie obliczać parametry prędkości i przyspieszeń punktów mechanizmu.
 • Świadomie korzystać z metody superpozycji, planów prędkości i przyspieszeń.
 • Określać wartości i kierunki przyspieszeń stycznych i normalnych.
 • Szybko wykorzystywać rzutowanie wektorów do obliczania dokładnych wartości prędkości i przyspieszeń.
 • Z łatwością obliczać prędkości i przyspieszenia kątowe ciał na podstawie innych wielkości kinematycznych.

Program kursu

Rozwiń wszystko

Całkowity czas: 5:27:47

+ 1. Wstęp 0:01:50

W tym filmie omawiam czym jest ruch płaski ciał sztywnych i gdzie możemy go obserwować. Wyjaśniam jakie relacje wiążą prędkości i przyspieszenia punktów leżących na ciele sztywnym. Przedstawiam metodę superpozycji, służącą do analizy prędkości i przyspieszeń w mechanizmach, jak również plany prędkości i przyspieszeń. Na koniec pokazuję przykłady zastosowania metody superpozycji w dwóch typowych sytuacjach dotyczących informacji posiadanych o ruchu danego punktu.

W tym filmie przejdę do obliczenia przykładowego zadania. W zadaniu określę ruchliwość mechanizmu, który jest układem korbowo-wodzikowym. Następnie obliczę wartości prędkości i przyspieszeń punktów charakterystycznych tego mechanizmu metodą superpozycji – dla aktualnej konfiguracji geometrycznej i danych wejściowych. Obliczenia zostaną wykonane na podstawie planów prędkości i przyspieszeń oraz rzutowania wektorów na osie układu współrzędnych. Na koniec przeprowadzę analizę toku rozwiązania tego zadania.

Przykład dotyczy ruchu płaskiego korbowodu, w którym występują punkty poruszające się po okręgu oraz po linii prostej. Daną wejściową jest prędkość kątowa jednego członu.

W tym odcinku omówię analizę ruchu układu korbowo-wodzikowego innego typu, w którym występuje tarcza trójkątna. Przedstawię w jaki sposób interpretować plany prędkości i przyspieszenia dla nietypowych konfiguracji geometrycznych. Wyjaśnię również jak obliczać prędkości i przyspieszenia dla dowolnych punktów ciała, którego znane są prędkości i przyspieszenia kątowe.

Przykład dotyczy ruchu płaskiego korbowodu, w którym występują punkty poruszające się po okręgu oraz po linii prostej. Daną wejściową jest prędkość liniowa jednego punktu.

W tym nagraniu omówię ostatnie zadanie związane z ruchem układów przypominających mechanizm korbowo-wodzikowy. W tym przypadku układ ten będzie bardziej skomplikowany pod względem geometrii, co utrudni rysowanie planów prędkości i przyspieszeń, jak również rzutowanie wektorów i rozwiązywanie powstałych układów równań.

Przykład dotyczy ruchu płaskiego korbowodu, w którym występują punkty poruszające się po okręgu oraz po linii prostej. Daną wejściową jest prędkość i przyspieszenie kątowe jednego członu.

W tym filmie przedstawię obliczenia układów, w których występują różne typy przetaczania się ciał kołowych po innych obiektach. W przykładzie przedstawiłem analizę przetaczania się po nieruchomym okręgu (przekładnia planetarna) oraz po płaskim nieruchomym podłożu. W ramach zadania obliczę prędkości i przyspieszenia punktów charakterystycznych tarcz, oraz pokażę jak za pomocą metody superpozycji interpretować kontakt pomiędzy ciałami.

Przykład dotyczy ruchu płaskiego tarcz kołowych. Daną wejściową jest prędkość kątowa jednego członu.

W tym odcinku przedstawię analizę ruchu układu, w którym występuje czworobok przegubowy. Wykorzystując metodę superpozycji pokażę Wam jak obliczyć prędkości i przyspieszenia kątowe w układzie ciał połączonych przegubami. Następnie zaprezentuję jak wykonać obliczenia prędkości i przyspieszeń ciał dołączonych do omawianego mechanizmu.

Przykład dotyczy ruchu płaskiego czworoboku przegubowego, w którym występują punkty poruszające się po okręgu. Daną wejściową jest prędkość kątowa jednego członu.

W ostatnim filmie szkolenia przedstawię przykład obliczeniowy, związany z układem przypominającym czworobok przegubowy, w którym występuje tarcza trójkątna oraz dodatkowy zestaw ciał podłączony do czworoboku. W zadaniu pokażę jak obliczyć wszelkie wielkości kinematyczne punktów układu na podstawie planów oraz metody superpozycji.

Przykład dotyczy ruchu płaskiego czworoboku przegubowego, w którym występują punkty poruszające się po okręgu. Daną wejściową jest prędkość i przyspieszenie kątowe jednego członu.

Wymagania

 • Matematyka na poziomie szkoły średniej (trygonometria).
 • Znajomość podstawowych pojęć z kinematyki (kurs Kinematyka punktu – wstęp do kinematyki (I)).
 • Trochę wolnego czasu i chęci do zgłębiania mechaniki!

Opis kursu

Jest to drugi kurs związany z analizą ruchu - kinematyką. W tym kursie zajmę się ruchem płaskim mechanizmów.

Cały kurs składa się z 7 filmów. Celem kursu jest nauczyć Was jak wykonywać analizę kinematyczną mechanizmu, czyli badać prędkości i przyspieszenia różnych punktów ciał połączonych więzami kinematycznymi.

We wstępie przedstawię Wam czym jest ruch ciała sztywnego, omówię jakie relacje wiążą prędkości i przyspieszenia punktów występujących na tym ciele. Pokażę wam praktyczne przykłady mechanizmów, których ciała wykonują ruch płaski. Dodatkowo przypomnę Wam, w jaki sposób powinniśmy interpretować podstawowe rodzaje ruchu ciał – ruch liniowy i obrotowy.

We wstępie poruszę również tematykę metody superpozycji, za pomocą której będziemy analizować prędkości i przyspieszenia ciał w danej konfiguracji geometrycznej i przy zadanych warunkach początkowych. Przedstawię również czym są plany prędkości i przyspieszeń i jak wykorzystać je do rozwiązywania zadań z mechaniki.

Po wprowadzeniu rozwiążę kilka przykładów zadań, które często pojawiają się na kolokwiach czy egzaminach z mechaniki, przechodząc od zadań najprostszych (ruch korbowodu) do bardziej skomplikowanych (ruch czworoboku przegubowego). Na końcu każdego zadania wykonam analizę rozwiązania pod względem toku przeprowadzonych obliczeń.

O autorze kursu

marcin-hatas-avatar

Marcin Hatłas

Jestem doktorem w dyscyplinie inżynieria mechaniczna i korepetytorem z kilkunastoletnim doświadczeniem. Na moich zajęciach panuje luźna atmosfera, a do każdego ucznia podchodzę indywidualnie. Zapraszam na zajęcia! Mój nr tel. 797 057 498.
Zobacz profil

Oceny i recenzje uczniów

Razem z korepetytorami pracujemy nad jak najlepszą jakością kursów, dlatego Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.

Aby dodać opinię, musisz być zalogowany.

Zaloguj się
Loading...
Kinematyka mechanizmów (ruch płaski) – wstęp do kinematyki (II)

69.99 zł

Bezpieczna płatność
 • 8 filmów
 • ponad 328 min materiału wideo
 • bez ograniczeń czasowych
 • dostęp 24/7 przez stronę
 • obsługa urządzeń mobilnych

69.99 zł