Kursy mechanika | DobryKorepetytor

Kursy mechanika (29)

Przeglądaj kursy online związane z pojęciem "mechanika"

Szkolenia i kursy dla inżynierów mechaniki dotyczą przede wszystkim trzech podstawowych działów Mechaniki: Kinematyki, Dynamiki oraz Statyki. Mechanika jest przedmiotem, z którym zetkną się wszyscy studenci wyższych uczelni technicznych w Polsce i na Świecie. Kursy z Mechaniki będą przydatne szczególnie studentom pierwszego lub drugiego semestru studiów inżynierskich mających do zaliczenia egzamin z Mechaniki Technicznej, lub Mechaniki Ogólnej

Kierunki studiów, na których mogą się okazać przydatne nasze kursy wideo: Budownictwo Lądowe i Wodne - szczególny nacisk kładziony jest na statykę i mechanikę budowli oraz mechanikę konstrukcji, Mechanika i Budowa Maszyn - ten kierunek wymaga szerszej wiedzy z zakresu statyki, kinematyki i dynamiki, Architektura - z racji bliskiego pokrewieństwa z Budownictwem Lądowym, zakres nauczania obejmuje głównie statykę i mechanikę budowli, Mechatronika - to kierunek, na którym nacisk kładziony jest zarówno na statykę jak i kinematykę i dynamikę, Górnictwo i Geologia - podobnie jak w przypadku Budownictwa, tutaj również główny zakres nauczania obejmuje zagadnienia z zakresu statyk, Automatyka i Robotyka - z racji pokrewieństwa z Mechaniką i Budową Maszyn w tym przypadku również wymagana jest szersza wiedza z zakresu statyki, kinematyki i dynamiki, Technologia Drewna - statyka w pełnym zakresie z racji ścisłego powiązania tego kierunku z budownictwem. 

Ponadto nasze kursy online z Mechaniki będą pomocne na kierunku: Meblarstwo - podobnie jak w przypadku Technologii Drewna, dominuje tutaj wiedza z zakresu statyki budowli. W dużo mniejszym zakresie mechanika jest wykładana na takich kierunkach inżynierskich jak: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Biomechanika, Bezpieczeństwo i Ochrona Pracy, Metalurgia, Wzornictwo, Transport i Logistyka. 

Kursy Mechanika obejmują różne zagadnienia, ważniejsze z nich to: obliczanie reakcji podporowych w belkach swobodnie podpartych i ramach płaskich, obliczanie reakcji podporowych w belkach przegubowych (belkach Gerbera), siły wewnętrzne w prętach kratownicy - metoda Równoważenia Węzłów i metoda Rittera, rysowanie wykresów sił wewnętrznych (sił tnących i normalnych oraz momentów gnących) w belkach, ramach i kratownicach, geometria mas - środki ciężkości i momenty bezwładności figur płaskich. Moment dewiacji (odśrodkowy, zboczenia) oraz momenty statyczne.

Ponadto nasze kursy obejmują takie zagadnienia jak: Twierdzenie Steinera oraz tensor bezwładności, łuki, cięgna, ruszty oraz ramy i kratownice przestrzenne, zasada prac wirtualnych. moment siły względem punktu i względem prostej, redukcja układu sił, redukcja w punkcie i redukcja do najprostszej postaci, tarcie toczne i tarcie ślizgowe, stożek tarcia.

Inne zagadnienia, które zostały wytłumaczone w naszych kursach z Mechaniki: opis ruchu punktu, prędkość i przyspieszenie punktu, ruch po okręgu, ruch we współrzędnych krzywoliniowych, ruch względny punktu, jak wyznaczyć prędkość i przyspieszenie ciała sztywnego, ruch postępowy, kulisty i obrotowy ciała sztywnego, ruch płaski ciała sztywnego oraz ogólny przypadek ruchu ciała sztywnego, wyznaczanie przemieszczeń punktów ciała sztywnego. Dynamika: ruch harmoniczny prosty, tłumiony i wymuszony, ruch punktu po powierzchni gładkiej oraz po krzywej gładkiej, pole sił, praca pola sił, energia kinetyczna, potencjalne pole sił.

Najczęściej studenci uczelni technicznych mają duże problemy w zrozumieniu podstawowych zagadnień z zakresu mechaniki - statyki. Stąd też potrzeba stworzenia kursów wideo, które w profesjonalny sposób rozwieją wszelkie wątpliwości. Duże problemy stwarza, zastąpienie podpór odpowiednimi dla nich reakcjami, a następnie zapisanie równań równowagi i przy ich pomocy wyznaczenia wartości reakcji podporowych. Te problemy dotyczą głównie belek i ram.

Również sporządzanie wykresów sił wewnętrznych w belkach i ramach sprawia sporo problemów. Szczególnie trudne wydaje się znakowanie momentów gnących przy wykorzystaniu włókien spodnich (włókien oznaczonych lub uprzywilejowanych) oraz wyznaczanie ekstremum momentu gnącego. Problemy stwarza również wyznaczanie sił normalnych (osiowych) w prętach kratownicy przy wykorzystaniu metody Rittera i Równoważenia Węzłów. Częste błędy dotyczą niewłaściwego zastosowania twierdzeń o prętach zerowych.

Nawet studenci takich renomowanych uczelni jak Politechnika Śląska, Politechnika Krakowska, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka czy Rzeszowska nie są w stanie ustrzec się przed problemami w zaliczeniu egzaminu z mechaniki

Jeśli interesujesz się mechaniką i chcesz rozwijać swoje umiejętności w tej dziedzinie, kursy online są doskonałym rozwiązaniem dla Ciebie. Kursy online z mechaniki oferują uczestnikom nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności wykorzystywane w branży.

Kursy online z mechaniki to idealna opcja dla osób, które nie mają czasu na uczestnictwo w tradycyjnych szkoleniach, a jednocześnie chcą zdobyć wiedzę w tej dziedzinie. Dzięki nim, możesz uczyć się w dowolnym miejscu i czasie, dopasowując naukę do swojego indywidualnego harmonogramu.

Na rynku dostępne są różne kursy online z mechaniki, różniące się poziomem zaawansowania, treścią i długością trwania. Przed wyborem konkretnego kursu warto zwrócić uwagę na opinie innych uczestników oraz na program kursu.

Kursy online z mechaniki to nie tylko sposób na zdobycie wiedzy, ale także na rozwijanie praktycznych umiejętności, które pozwalają na wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy. Dzięki temu, po ukończeniu kursu, jesteś w stanie rozwiązywać problemy związane z mechaniką w swojej pracy.

Podsumowując, kursy online z mechaniki są idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności w tej dziedzinie. Dzięki nim zdobędziesz nie tylko wiedzę teoretyczną, ale także praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci skutecznie wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy.

Loading...