Metoda superpozycji - belki

W tym kursie nauczę Was rysować wykresy sił wewnętrznych i momentów gnących w belkach prostych oraz przegubowych metodą superpozycji.

Udostępnij:

Ostatnio kupiły: 4 osoby

Czego się nauczysz?

 • Bezbłędnie rysować wykresy momentów gnących dla belek wykorzystując metodę superpozycji
 • Sporządzać wykres siły tnącej na podstawie wykresu momentów gnących
 • Rysować wykresy momentów gnących bez obliczania wszystkich reakcji podporowych.
 • Sumować wykresy w punktach charakterystycznych

Program kursu

Rozwiń wszystko

Całkowity czas: 2:19:21

+ 1. Wstęp 0:02:10

W pierwszym odcinku mojego kursu online zaprezentuję fundamentalne kształty wykresów momentów gnących. Rozpoczniemy od przypomnienia kryterium znakowania wykresów.

Następnie przejdziemy do praktycznego przykładu, w którym wykorzystamy wykres momentów gnących do sporządzenia wykresu siły tnącej.

Ten odcinek będzie stanowił solidne wprowadzenie do dalszych zagadnień związanych z metodą superpozycji.

W pierwszym przykładzie zajmiemy się konstruowaniem wykresu momentów gnących dla belki wspornikowej. Rozważymy belkę obciążoną siłą i momentem skupionym. Ten przykład posłuży nam do zaprezentowania sposobu obliczeń bez konieczności dokładnego wyznaczania reakcji podporowych. Kluczowe będzie określenie punktów charakterystycznych dla belki oraz uwzględnienie charakterystyki danej podpory, w tym przypadku utwierdzenia.

Pierwszym krokiem w analizie belki wspornikowej jest identyfikacja jej punktów charakterystycznych. Kolejno będziemy obciążać belkę każdym obciążeniem zewnętrznym osobno. Następnie musimy określić reakcje podporowe. Jednakże w tym przypadku zrezygnujemy z pełnego obliczania tych reakcji, skupiając się na konstruowaniu wykresu momentów gnących od lewej do prawej strony.

Następnie przystąpimy do wykreślenia wykresu momentów gnących, który pozwoli nam wizualnie zobaczyć, jak obciążenia i momenty skupione wpływają na belkę wzdłuż jej długości. Na końcu zsumujemy oba wykresy ze sobą i otrzymamy końcowy wykres momentów gnących.

W niniejszym przykładzie przystąpimy do sporządzenia wykresu momentów gnących dla belki swobodnie podpartej, która jest obciążona siłą, momentem skupionym oraz obciążeniem ciągłym. Naszym celem będzie sporządzenie wykresu momentów od każdego obciążenia zewnętrznego oddzielnie. Przeprowadzimy proces obciążania belki obciążeniem zewnętrznym, co pozwoli nam na skonstruowanie wykresów momentów. Następnie połączymy te wykresy, sumując wykresy momentów z każdego obciążenia, co w rezultacie da nam ostateczny wykres momentów gnących dla całej belki.

Następnie, bazując na wykresie momentów gnących, przejdziemy do sporządzenia wykresu siły tnącej. Wykorzystamy zależności pomiędzy momentami gnącymi a siłą tnącą, aby graficznie przedstawić, jak siła tnąca zmienia się wzdłuż belki w odpowiedzi na obciążenia

W tym przykładzie przystąpimy do sporządzenia wykresu momentów gnących dla belki swobodnie podpartej z przewieszeniem.

Belka ta jest obciążona siłą, momentem skupionym oraz obciążeniem ciągłym. Naszym celem będzie analiza wpływu każdego z tych obciążeń na belkę, przy założeniu, że każde z nich działa oddzielnie.

Rozpoczniemy proces obciążania belki każdym zewnętrznym elementem osobno. Następnie połączymy te wykresy, sumując momenty z każdego obciążenia, co w konsekwencji da nam ostateczny wykres momentów gnących dla całej belki.

Na zakończenie, bazując na wykresie momentów gnących, będziemy mogli sporządzić fragment wykres siły tnącej, co pozwoli nam zweryfikować czy na belce w miejscu gdzie występuje obciążenie ciągłe wystąpi ekstremum.

W przykładzie 4 przystąpimy do sporządzenia wykresu momentów gnących dla belki przegubowej. Konieczne będzie najpierw sporządzenie schematu pracy belki, co pozwoli nam lepiej zrozumieć jej zachowanie pod wpływem obciążeń. Belka ta jest obciążona siłą, momentem skupionym oraz obciążeniem ciągłym.

Proces analizy będzie polegał na obciążaniu belki każdym zewnętrznym elementem osobno, tak abyśmy mogli uzyskać wykresy momentów dla każdego z obciążeń. Następnie połączymy te wykresy, sumując momenty z każdego obciążenia, co w rezultacie da nam ostateczny wykres momentów gnących dla całej belki.

W tym przykładzie pokażę Wam dwa sposoby wyznaczania wartości na wykresie momentów gnących, co pozwoli na lepsze zrozumienie różnych metod analizy i interpretacji danych.

Niezaprzeczalnie istotne będzie także uwzględnienie punktów charakterystycznych dla belki oraz charakterystyki danej podpory, co wpłynie na dokładność naszych obliczeń.

Na zakończenie, bazując na wykresie momentów gnących, przystąpimy do sporządzenia wykresu siły tnącej, co pozwoli nam jeszcze głębiej zrozumieć zachowanie belki pod wpływem obciążeń.

W tym przykładzie przyjrzymy się sporządzaniu wykresu momentów gnących dla belki przegubowej. Aby dokładniej zbadać zachowanie belki, konieczne jest najpierw utworzenie schematu jej pracy. Belka jest obciążona siłą, momentem skupionym oraz obciążeniem ciągłym, co sprawia, że analiza jej reakcji na obciążenia staje się wyzwaniem.

Przeanalizujemy belkę, obciążając ją każdym zewnętrznym elementem osobno. W ten sposób będziemy mogli narysować wykresy momentów dla poszczególnych obciążeń. Następnie sumując wszystkie wykresy uzyskamy wykres momentów gnących dla całej belki. Warto zaznaczyć, że w tym przykładzie również przedstawię Wam dwa sposoby wyznaczania wartości na wykresie momentów gnących.

Na koniec narysujemy fragment siły tnącej, aby upewnić się, że na wykresie momentów gnących nie występują ekstremalne wartości. Ten dodatkowy krok jest niezbędny w przypadku gdy występuje obciążenie ciągłe.

W ostatnim przykładzie skoncentrujemy się na sporządzeniu wykresu momentów gnących dla belki przegubowej. Przed przystąpieniem do analizy konieczne będzie wykonanie schematu pracy belki. Belka ta jest obciążona siłą, dwoma momentami skupionymi oraz obciążeniem ciągłym, co wymaga szczególnej uwagi podczas analizy.

Przeprowadzimy proces obciążania belki każdym zewnętrznym elementem oddzielnie, tak abyśmy mogli narysować wykresy momentów dla każdego obciążenia. Następnie połączymy te wykresy co w rezultacie da nam ostateczny wykres momentów gnących. W tym przypadku również pokażę Wam dwa alternatywne sposoby na wyznaczenie wartości na wykresie momentów gnących.

Na zakończenie, wykonamy fragment wykresu siły tnącej, aby sprawdzić, czy na wykresie momentów gnących nie występują ekstremalne wartości.

Wymagania

 • Opanowane zagadnienia z kursu: Reakcje w Belkach - I
 • Opanowane zagadnienia z kursu: Reakcje w Belkach - II
 • Opanowane zagadnienia z kursu: Wykresy sił wewnętrznych (metoda szybka) - I
 • Opanowane zagadnienia z kursu: Wykresy sił wewnętrznych (metoda szybka) - II
 • Opanowane zagadnienia z kursu: Wykresy sił wewnętrznych (metoda szybka) - III
 • Chęci, pozytywne nastawienie i trochę zaangażowania :)

Opis kursu

Metoda superpozycji jest jednym z fundamentalnych narzędzi wykorzystywanych w analizie strukturalnej, szczególnie przy badaniu reakcji belki na obciążenia. Opiera się ona na zasadzie, że reakcja belki na złożone obciążenia może być rozłożona na sumę reakcji na poszczególne składowe obciążenia. Dzięki temu, stosując metodę superpozycji, możemy analizować działanie belki pod wpływem różnorodnych obciążeń z osobna, a następnie zsumować wyniki, aby uzyskać pełny obraz reakcji belki.

W kontekście sporządzania wykresów momentów gnących, metoda superpozycji pozwala nam na rozdzielenie belki na części, analizę momentów gnących w każdej z tych części osobno, a następnie zsumowanie wyników, aby uzyskać całkowity wykres momentów gnących dla całej belki. Dzięki temu podejściu, nawet w przypadku skomplikowanych układów obciążenia, możemy dokładnie określić rozkład momentów gnących w belce oraz ich wpływ na jej zachowanie strukturalne.

W ramach tego kursu skoncentrujemy się na przybliżeniu procesu sporządzania końcowych wykresów momentów gnących, wykorzystując metodę superpozycji. Nie ograniczymy się jedynie do analizy prostych przykładów, ale także zgłębimy bardziej złożone przypadki. Co więcej, szczególną uwagę poświęcimy belce przegubowej, prezentując kilka praktycznych przykładów.

W każdym odcinku kursu dokładnie przeanalizujemy kolejne etapy procesu sporządzania wykresów momentów gnących przy użyciu metody superpozycji. Skupimy się na klarownym omówieniu kroków, które należy podjąć, aby prawidłowo przeprowadzić analizę momentów gnących w różnych przypadkach.

Dodatkowo, przedstawimy praktyczne zastosowanie wykresu momentów gnących do sporządzenia wykresu siły tnącej. Ten dodatkowy krok pozwoli nam na jeszcze pełniejszą analizę zachowania belki pod wpływem obciążenia i dostarczy nam kompleksowej wiedzy na temat jej reakcji na różne siły zewnętrzne.

W kursie online znajduje się łącznie 8 filmów, w których omówimy różne aspekty analizy momentów gnących oraz przedstawimy praktyczne zastosowania tej wiedzy. Dzięki temu zdobędziemy nie tylko solidne podstawy teoretyczne, ale także umiejętności praktycznego stosowania ich w rzeczywistych przypadkach związanych z projektowaniem i analizą konstrukcji nośnych.

O autorze kursu

karolina-kopot-avatar

Karolina Kłopot

Z radością dzielę się swoją wiedzą, a zaufanie, jakie otrzymuję od wielu osób, dodaje mi sił. Jako studentka budownictwa codziennie stawiam czoła wyzwaniom, co pozwala mi lepiej zrozumieć trudności innych studentów.
Zobacz profil

Oceny i recenzje uczniów

Razem z korepetytorami pracujemy nad jak najlepszą jakością kursów, dlatego Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.

Aby dodać opinię, musisz być zalogowany.

Zaloguj się
Loading...
Metoda superpozycji - belki

69.99 zł

Bezpieczna płatność
 • 8 filmów
 • ponad 139 min materiału wideo
 • bez ograniczeń czasowych
 • dostęp 24/7 przez stronę
 • obsługa urządzeń mobilnych

69.99 zł