Udostępnij:

Elektrotechnika

Wyznaczanie schematu zastępczego dla składowej zerowej

Artykuł przedstawia przykładowe zadanie z wyznaczania schematu zastępczego dla składowej zerowej w układach elektroenergetycznych.

W tym artykule przedstawię przykładowe zadanie dotyczące wyznaczania schematu zastępczego dla składowej zerowej .

Dany jest układ jak na poniższym rysunku.

Zadanie 1 - schemat połączeń i oznaczenie uzwojeń
Rys. 1 Zadanie 1 - schemat połączeń i oznaczenie uzwojeń

Analizę układu należy zacząć od jednej z szyn (A, B lub C) - zacznijmy od dołu, czyli od szyny B.

Zasada 1 - Jeśli pierwsze napotkane uzwojenie jest bez uziemienia (d, D, y, Y), to składowa zerowa dalej nie popłynie.

Powyższa informacja przydaje nam się przy analizie, ponieważ oznacza to, że z szyny B przez uzwojenie czwarte nie popłynie składowa zerowa. Należy zatem rozpatrzyć uzwojenie pierwsze.

Zasada 2 - Jeśli pierwsze napotkane uzwojenie jest z uziemieniem (yn, YN), a drugie w gwiazdę (y, Y) to występuje przerwa.

Oznacza to zatem, że przez uzwojenia 1-2 nie przepłynie składowa zerowa. Rozpatrzmy ostatni możliwy przypadek.

Zasada 3 - Jeśli pierwsze napotkane uzwojenie jest z uziemieniem (yn, YN) i drugie również, to składowa zerowa przepłynie dalej.

W oparciu o kilka powyższych informacji, możemy zacząć rysować nasz schemat zastępczy dla składowej zerowej.

Początek schematu zastępczego dla składowej zerowej
Rys. 2 Początek schematu zastępczego dla składowej zerowej

Jak widzimy, zaczynaliśmy od szyny B, następnie przez uzwojenia 1-3 doszliśmy do szyny C. 

Możemy zatem dalej analizować układ, tym razem od szyny C.

Pierwsze napotkane uzwojenie, z numerem 6, jest typu YN, czyli jak już wiemy, prawdopodobnie będzie pozwalać na przepływ składowej zerowej.

Korzystając z zasady drugiej, możemy stwierdzić, że połączenie uzwojeń w konfiguracji 6-4 powoduje przerwę, zatem uzwojenie 4 nie będzie występować w schemacie zastępczym.

Do przeanalizowania ostatniej konfiguracji, czyli uzwojeń 6-5 należy wprowadzić jeszcze jedną zasadę.

Zasada 4 - Jeśli pierwsze napotkane uzwojenie jest z uziemieniem (yn, YN), a drugie w trójkąt (d, D), to zamykamy obwód przez przewód zerowy.

Pozostało nam zatem zrealizować pozostałą część schematu zastępczego dla składowej zerowej, zgodnie z powyższą analizą.

Zakończony schemat zastępczy dla składowej zerowej
Rys. 3 Zakończony schemat zastępczy dla składowej zerowej

Warto zauważyć, że gdybyśmy rozpoczęli analizę układu od szyny C, to otrzymalibyśmy dokładnie taki sam schemat, dlatego nie ma znaczenia, od którego miejsca zaczniemy analizę układu.

Jedno zadanie to jednak zbyt mało, aby nauczyć się wyznaczać schemat zastępczy dla składowej zerowej, dlatego jeśli chcesz lepiej zrozumieć temat i przećwiczyć go na kilku przykładach, to zachęcam do sprawdzenia kursu "Wyznaczanie schematu zastępczego dla składowej zerowej" .