Udostępnij:

Mechanika

Tarcie ślizgowe - zjawisko fizyczne i podstawy obliczeń

W tym wpisie przedstawię wam czym jest zjawisko tarcia ślizgowego, od czego zależą siły tarcia oraz jak analizować układy statyczne, w których zjawisko występuje.

Zjawisko tarcia ślizgowego jest jednym z najbardziej powszechnych zjawisk fizycznych, z którym mamy styczność właściwie na co dzień. Każdy z nas wykorzystuje tarcie do poruszania się (tarcie podeszwy o podłogę), walczy z nim przesuwając stojące na podłożu obiekty (np. szafę) oraz wykorzystuje jego działanie w różnego rodzaju urządzeniach i mechanizmach (np. hamulce tarczowe w samochodzie).

tarcie ślizgowe - przykłady
Rys. 1. Przykłady występowania zjawiska tarcia ślizgowego.

Czym jest więc zjawisko tarcia, od czego zależy i jak można analizować jego wpływ na działanie układów? – odpowiedzi znajdziecie w tym wpisie.

Wprowadzenie do zjawiska tarcia:

Tarcie ślizgowe jest efektem oddziaływania pomiędzy powierzchniami dwóch dociśniętych do siebie ciał.

Każda powierzchnia posiada swoją charakterystyczną mikrostrukturę, która zależy od jej materiału, obróbki powierzchniowej i wielu innych czynników.

Parametry te wpływają na chropowatość powierzchni oraz jej lokalną sztywność.

Chropowatość powierzchni - współczynnik tarcia ślizgowego
Rys. 2. Oddziaływanie mikrostruktury powierzchni.

Dociśnięte powierzchnie na które działa siła styczna do ich połączenia w pewien sposób zazębiają się utrudniając swobodny poślizg tych powierzchni. Maksymalna siła oporu zależy od siły docisku oraz współczynnika tarcia , który właśnie ma za zadanie odwzorować wszystkie wcześniej przedstawione zmienne.

Dlatego wartości współczynników tarcia określane są metodami eksperymentalnymi dla par materiałów i zwykle zawierają się w przedziale od 0 do 1.

Równowaga statyczna ciał:

W analizie układów statycznych głównym prawem pozwalającym na określenie niewiadomych sił działających na układ (tj. reakcje podporowe, siły tarcia czy nacisku) jest pierwsze prawo dynamiki Newtona .

Prawo to mówi, że aby ciało pozostawało w spoczynku to siły działające na ciało muszą się równoważyć.

Zasadę tą można odnieść do różnych sposobów, w jakie ciało może się poruszać. W przypadku ciał na płaszczyźnie ruch może odbywać się w pionie, poziomie oraz jako obrót względem osi prostopadłej do płaszczyzny. Dzięki temu dla każdego ciała możemy zapisać trzy równania równowagi (dwa sił oraz jedno momentów), których spełnienie zapewnia statyczność układu.

Równania równowagi statycznej
Rys. 3. Równania równowagi dla ciał na płaszczyźnie.

Podsumowując – dzięki równaniom równowagi możemy obliczyć wartości sił tarcia , które występują w danym układzie, oraz określić czy ze względu na maksymalne wartości sił tarcia układ może pozostać w spoczynku, lub czy nie zacznie się już poruszać ze względu na niewyrównoważenie sił (druga zasada dynamiki Newtona).

Wartość siły tarcia – a działające obciążenia:

Wiemy już, że jeśli dla danego układu zapiszemy równania równowagi to możemy obliczyć wartości sił tarcia. Można to zinterpretować tak, że wartości sił tarcia zależą od konfiguracji układu ciał ale również od obciążeń na niego działających.

Zależność siły tarcia od obciążnia układu
Rys. 4. Relacja siły tarcia i obciążenia układu.

Wróćmy do przykładu z szafą – dopóki nie próbujemy jej przesunąć, szafa znajduje się w statycznej równowadze sił (nie przyspiesza). Wartość siły tarcia występującej pomiędzy szafą a podłożem jest równa 0. Jeżeli spróbujemy ją przesunąć, działamy na nią coraz większą siłą poziomą, a zwykle pomimo tego szafa się nie przesuwa…

Oznacza to ze wraz z przyłożoną siłą rosną siły tarcia, a moment rozpoczęcia ruchu szafy jest związany z przekroczeniem maksymalnej siły tarcia określonej przez jej ciężar oraz współczynnik tarcia.

Dlatego aby ułatwić sobie pracę, warto pod szafę podłożyć materiał, którego współczynnik tarcia wraz z materiałem podłoża jest mniejszy (może filc?).

Podsumowanie:

W tym wpisie omówiłem podstawy zjawiska tarcia ślizgowego, przedstawiłem od czego zależy współczynnik tarcia ślizgowego, oraz jak w jaki sposób określa się wartości sił tarcia w układach statycznych.