Udostępnij:

AutoCAD

Skróty klawiszowe w programie AutoCAD

W tym artykule omówię domyślne skróty klawiszowe podstawowych funkcji i narzędzi programu AutoCAD.

Funkcje i narzędzia programu AutoCAD  można uruchomić za pomocą ich skrótów klawiszowych.  Wykorzystanie  aliasów przyśpiesza  kreślenie projektów, bez potrzeby wyszukiwania funkcji i narzędzi programu w menu, wstążce, czy linii statusów AutoCAD-a. Komendą można również przypisać  indywidualne skróty klawiszowe, które będą dostosowane do własnych potrzeb.

Polskie skróty klawiszowe działają tylko na polskiej wersji językowej AutoCAD-a, natomiast angielskie na wszystkich wersjach językowych programu.

 

Domyślne skróty klawiszowe  - przykłady

Skróty literowe tych samych poleceń mogą się różnić między sobą w zależności od używanej werjsji programu AutoCAD.

Rysowanie 


Skrót/alias - Polecenie - Opis operacji

 • L - LINIA- Rysuje linię
 • PL  - PLINIA - Rysuje polilinie
 • O  - OKRĄG - Rysuje okrąg
 • U - ŁUK- Rysuje łuk
 • PRO  - PROSTOK - Rysuje prostokąt
 • WBO  - WIELOBOK- Rysuje wielobok
 • E  - ELIPSA - Rysuje elipse
 • KRE  - KRESKUJ- Twórzy kreskowanie

 

Modyfikacja


Skrót/alias - Polecenie - Opis operacji

 • PRS - PRZESUŃ- Przesuwa obiekty
 • K - KOPIUJ - Kopiuje obiekty
 • ROZC - ROZCIĄGNIJ - Rozciąga obiekty
 • OB - OBRÓĆ - Obraca obiekty
 • LUS - LUSTRO - Tworzy lustrzaną kopię wybranych obiektów
 • S - SKALA - Skaluje obiekty
 • U - UTNIJ- Przycina obiekty
 • WYD - WYDŁUŻ - Wydłuż obiekty do krawędzi innych obiektów
 • ZA - ZAOKRĄGL - Zaokrągla krawędzie obiektów
 • FA - FAZUJ- Fazuje krawędzie obiektów
 • SZ - SZYK - Tworzy szyk
 • WY - WYMAŻ- Usuwa obiekty
 • R - ROZBIJ - Rozbija obiekty złożone (np. bloki, polilinie)
 • OD - ODSUŃ - Odsuwa linie, krzywe oraz okręgi

 

Opis


Skrót/alias - Polecenie - Opis operacji

 • T - WTEKST- Tworzy teskt wielowierszowy
 • ET - EDTEKST - Edycja tekstu
 • ST - STYL - Uruchmia okno styl tekstu
 • WST - WYMSTYL - Uruchamia  menadżer stylów wymiarowania
 • WL - WYMLINIOWY - Towrzy wymiar liniowy
 • WN - WYMNORMALNY - Tworzy wymiar liniowy dopasowany
 • WK - WYMKĄTOWY - Tworzy wymiar kątowy
 • WD - WYMŚREDNICA - Tworzy wymiar średnicy okręgu lub łuku
 • WR - WYMPROMIEŃ - Tworzy wymiar promienia okręgu lub łuku
 • WS  - WYMSZEREG - Tworzy wymiar szeregowy
 • WSTY - WIELOLODNSTYL - Uruchamia  menadżer stylów linii odniesienia
 • WODN - WIELOLODN - Tworzy wielolinie odniesienia
 • STT - STYLTABELI -Uruchamia menadżer stylów tabeli
 • TB - TABELA - Tworzy tabele

 

Warstwy


Skrót/alias - Polecenie - Opis operacji

 • WA - WARSTWA- Uruchamia menadżer właściowości warstw

 

Blok


Skrót/alias - Polecenie - Opis operacji

 • W  - WSTAW - Wstawia blok lub rysunek
 • B - BLOK - Tworzy blok z wybranych obiektów
 • BE - BEDYCJA - Uruchamia edycje bloku w edytorze bloku 
 • ATR - ATRDEF - Tworzy atrybut

 

Właściwości


Skrót/alias - Polecenie - Opis operacji

 • UZG  - UZGWŁAŚCIWOŚCI - Kopiuje właściwości wzorcowego obiektu do innych
 • WARZ - WARZMAKT - Ustawia warstwę wybranego obiektu jako warstwę bieżącą

 

Inne


Skrót/alias - Polecenie - Opis operacji

 • RE - REGEN - Odświeża widok

 

Ogólne


Klawisz klawiaturowy  - Opis operacji

 • ESC - Anuluje bieżącą operacje
 • SPACJA - Zatwierdza bieżącą operacje
 • ENTER - Zatwierdza bieżącą operacje
 • CTRL+Z - Cofnij
 • CTRL+Y - Odtwórz
 • CTRL+S - Zapisz
 • CTRL+C - Kopiuj
 • CTRL+V - Wklej
 • CTRL+P - Drukuj
 • F1 - Uruchamia pomoc
 • F2 - Otwiera podgląd histori wprowadzonych komend i otrzymanych informacji w wierszu poleceń
 • F3 - Włącza oraz wyłącza funckje lokalizacji względem obiektów
 • F4 - Włącza oraz wyłacza lokalizację obiektu 3D
 • F5 - Przełącza cyklicznie ustawienia izopłaszczyzny 2D
 • F6 - Włącza oraz wyłącza dynamiczny LUW
 • F7 - Włącza oraz wyłącza siatkę rysunku
 • F8 - Włącza oraz wyłącza tryb rysowania ORTO
 • F9 - Włącza oraz wyłącza skok do siatki rysunku
 • F10 - Włącza oraz wyłącza tryb śledzenia biegunowego
 • F11 -  Włącza oraz wyłącza śledenie loklizacji względem obiektów
 • F12 - Włącza oraz wyłącza funkcje wprowadzania dynamicznego
Mam nadzieje, że artykuł okazał się pomocny.  Więcej informacji na temat obsługi programu AutoCAD krok po kroku znajdziecie w moim kursie online: AutoCAD w budownictwie i architekturze - I .