Udostępnij:

Budownictwo ogólne

Rzut poddasza - projekt domu jednorodzinnego

W niniejszym artykule omówię istotne elementy rysunku rzutu poddasza projektu budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podstawowe informacje

Rzut poddasza jest to rysunek architektoniczno-budowlany przedstawiający układ funkcjonalny  pomieszczeń budynku oraz inne istotne jego elementy usytuowane na ostatniej kondygnacji pod dachem spadzistym.

Rysunek rzutu poddasza budynku mieszkalnego jednorodzinnego sporządzony w programie AutoCAD
Rys. 1 Rysunek rzutu poddasza budynku mieszkalnego jednorodzinnego sporządzony w programie AutoCAD

Ze względu na przeznaczenie, poddasze budynku możemy podzielić na:

 • poddasze użytkowe - przestrzeń pod dachem, która została przekształcona w funkcjonalne pomieszczenia przystosowane do regularnego użytkowania przez użytkowników lub mieszkańców obiektu,
Rys.2 Łazienka na poddaszu uzytkowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym
 • poddasze nieużytkowe  - przestrzeń po dachem, która nie jest przystosowana do jego użytkowania celem zaspokojenia swoich potrzeb funkcjonych przez użytkowników i mieszkańców obiektu.
Rys. 3 Poddasze nieużytkowe w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

 

Istotne elementy rysunku rzutu poddasza

Układ funkcjonalny 

Układ funkcjonalny na rysunku prezentuje  sposób organizacji i wykorzystania  dostępnej przestrzenii w obiekcie budowlanym. Właśnie dzięki układowi funkcjonalnemu, projektant (np. architekt) może przedstawić inwestorowi plan rozmieszczenia pomieszczeń, funkcji i elementów w danym wnętrzu lub budynku. Wówczas inwestor może wyrazić swoje oczekiwania, sugestie lub zmiany, które chciałby wprowadzić do projektu. Współpraca pomiędzy architektem, a inwestorem w fazie prezentacji i dyskusji jest kluczowa dla stworzenia projektu, który będzie zgodny z oczekiwaniami i potrzebami inwestora.

Rys. 4 Fragment układu funkcjonalnego rzutu poddasza budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

Linie wymiarowe 

Linie wymiarowe odgrywają istotną rolę w precyzyjnym przekazywaniu informacji na temat wymiarów oraz położenia m. in. pomieszczeń, otworów drzwiowych i okiennych, czy też elementów konstrukcyjnych.  Wymiary są kluczowym elementem rysunków budowlanych, ułatwiają one komunikację i współpracę między różnym osobami zaangażowanymi w proces projektowania i budowy budynków oraz budowli.

Linie wymiarowe
Rys. 5 Wewnętrzne linie wymiarowe

Elementy konstrukcyjne

Elementy konstrukcyjne na rysunkach służą do przedstawienia detali budowlanych, które są niezbędne do wykonania konstrukcji budynku w czasie jego budowy . Na  rzutach budowlanych przedstawia się usytuowanie m. in.:

 • ścian konstrukcyjnych,
 • ścian działowych,
 • schodów,
 • balkonów,
 • logii,
 • słupów, 
 • rdzeni,
 • nadproży,
 • podciągów,
 • elementów konstrukcji wsporczej więźby dachowej,
 • oraz wielu innych elemetów.

Określenie lokalizacji elementów konstrukcyjnych na rysunkach pomaga inżynierą i wykonawcą w zrozumieniu, jak zrealizować projekt w praktyce.

Rys. 6 Elementy konstrukcji budynku 

Instalacje

Na rzutach architektoniczno-budowlanych zazwyczaj nie zamieszcza się rzutów instalacji. Dla każdego rodzaju instalacji wewnętrznych sporządza się oddzielną dokumentację projektową. Dotyczy to  m. in.:

 • instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 • instalacji elektrycznej,
 • instalacji wentylacji mechanicznej (rekuperacji),
 • instalacji centralnego ogrzewania,
 • oraz wielu innych.

Należy jednak zaznaczyć, że przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych kierownik budowy, kierownicy robót oraz wykonawcy muszą się za poznąć z całą dokumentacją projektową.

Każdy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem budowlanym. Nie sposób zawrzeć wszystkich informacji na jednym rysunku budowlanym.

Na rzutach architektoniczno-budowlanych umieszcza się elementy wyposażenia instalacyjnego. Są to m. in.

 • zlewy,
 • umywalki, 
 • ustępy,
 • wanny,
 • prysznice,
 • oraz wiele innych.

Na podstawie lokalizacji tych elementów na rzutach budowlanych projektant instalacji sanitarnych projektuje parametry i przebieg instalacji wodno-kanalizacyjnej w obiekcie budowlanym.

Rys. 7 Rzut architektoniczno-budowlany łazienki

Podsumowanie

W przedstawionym artykule skupiliśmy się na omówieniu kilku kluczowych elementów rysunku rzutu poddasza budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W kolejnych publikacjach będziemy zagłębiać się głębiej w tematy związane z projektowaniem i wykonywaniem budynków i budowli. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi treściami i zachęcamy do dalszego śledzenia naszego bloga!

 

Mam nadzieje, że artykuł okazał się pomocny.  Informacje na temat obsługi programu AutoCAD krok po kroku znajdziecie w moim kursie online:   AutoCAD w budownictwie i architekturze - I .