Udostępnij:

Budownictwo ogólne

Przekrój poprzeczny i podłużny - projekt domu jednorodzinnego

W niniejszym artykule przedstawię Wam podstawowe informacje na temat przekroju poprzecznego i podłużnego budynku. Następnie przejdę do omówienia przykładowego układu warstw dla poszczególnych przegród budowlanych budynku mieszkalnego.

Podstawowe informacje

Przy opracowywaniu dokumentacji projektów budowlanych możemy wyróżnić 2 rodzaje przekrojów, które są niezbędne do pełnego i dokładnego przedstawienia projektu budynku. Są to:

Przekrój poprzeczny - to rysunek techniczny przedstawiający widok budynku po przecięciu go pionowo, prostopadle do dłuższej osi budynku. 
Rys. 1 Przekrój poprzeczny budynku
Przekrój podłużny - to rysunek techniczny przedstawiający widok budynku po przecięciu go pionowo, równolegle do dłuższej osi budynku. 
Rys. 2 Przekrój podłużny budynku

Przekrój poprzeczny i podłużny budynku to kluczowy element dokumentacji technicznej obiektu budowlanego, który jest istotny dla wszystkich uczestników procesu budowlanego. Informacje zawarte na przekroju mają między innymi na celu:

 • zaprezentowanie układu architektonicznego i konstrukcjnego budynku
 • określenie rzędnych wysokościowych poszczególnych elementów budynku
 • określenie wysokości pomieszczeń
 • przedstawienie rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych poszczególnych przegród budowlanych
 • sprawdzenie zgodności projektu z obowiązującymi przepisami, normami budowlanymi oraz wymaganiami bezpieczeństwa pożarowego
 • zapewnienie prawidłowej koordynacji międzybranżowej pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego
 • przedstawienie wszystkich informacji pozwalających na precyzyjne wykonanie róbót budowlanych

Przekrój poprzeczny i podłużny budynku są zatem nieodzownym elementem projektu budowlanego umożliwiającym prawidłowe zaprojektowanie i realizację obiektu budowlanego.

 

Wpływ czynników zewnętrznych i technicznych na układ warstw przegród budowlanych w budynku

Układ warstw przegród budowlanych w budynku zależy między innymi od:

 • warunków gruntowo-wodnych
 • warunków klimatycznych
 • technologii budowy
 • wielkości obciążeń 
 • wymagań izolacyjności cieplnej i akustycznej  oraz warunków ochrony przeciwpożarowej
 • przepisów technicznych i norm budowlanych 
 • przeznaczenia budynku (sposobu użytkowania)
 • względów ekonomicznych i ekologicznych

Przykładowy układ warstw przegród budowlanych w budynku mieszkalnym

 • przez podłogę na gruncie

Rys. 3 Układ warstw podłogi na gruncie

1. Panele podłogowe/płytki gresowe gr. 1cm

2. Posadzka cementowa gr. 5cm

3. 1 x folia PE gr. 0,3mm 

4. Styropian EPS100 gr. 20cm 

5. 2 x folia PE gr. 0,5mm 

6. Podkład betonowy C8/10 gr. 10cm

7. Piasek zagęszczony mechanicznie gr. min. 40cm 

Jeśli posadzka cementowa jest stosowana na ogrzewanie podłogowe, jej grubość powinna wynosić 7 cm. Taka grubość jest niezbędna, aby zapewnić odpowiednią warstwę nad instalacją ogrzewania podłogowego.

 

 • przez podłogę na gruncie w garażu

Rys. 4 Układ warstw podłogi na gruncie w garażu

1. Płytki gresowe gr. 1cm

2. Posadzka cementowa gr. 7cm

3. 1 x folia PE gr. 0,3mm 

4. Styropian EPS200 gr. 15cm 

5. 2 x folia PE gr. 0,5mm 

6. Podkład betonowy C8/10 gr. 10cm

7. Piasek zagęszczony mechanicznie 

 

 • przez strop pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi

Rys. 5 Układ warstw przez strop pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi

1. Panele podłogowe/płytki gresowe gr. 1cm

2. Posadzka cementowa gr. 5cm

3. 1 x folia PE gr. 0,3mm 

4. Styropian EPS100 gr. 8cm 

5. Strop Teriva 4.0/1 gr. 24cm

6. Tynk gipsowy gr. 1,5cm

 

 • przez dach w częsci poddasza użytkowego

Rys. 6 Układ warstw przez dach w częsci poddasza użytkowego

1. Dachówka ceramiczna

2. Łaty 5x6cm

3. Kontrłaty 3x5cm

4. Papa

5. Deskowanie gr. 25mm

6. Krokiew 8x20cm/wełna mineralna gr. 16cm

7. Wełna mineralna gr. 15cm

8. Stalowy ruszt podwieszany

9. Folia paroszczelna

10. Płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm

 

 • przez sufit w częsci poddasza użytkowego

Rys. 7 Układ warstw przez sufit w części poddasza użytkowego

1. Jętka 6x20cm/wełna mineralna gr. 16cm

2. Wełna mineralna gr. 15cm

3. Stalowy ruszt podwieszany 

4. Folia paroszczelna

5. Płyta gipsowo-kartonowa gr. 12,5mm

 

 • przez dach w częsci poddasza nieużytkowego

Rys. 8 Układ warstw przez dach w częsci poddasza użytkowego

1. Dachówka ceramiczna

2. Łaty 5x6cm

3. Kontrłaty 3x5cm

4. Papa

5. Deskowanie gr. 25mm

6. Krokiew 8x20cm

 

 • przez ścianę fundamentową zewnętrzną

1. Folia kubełkowa

2. Styrodur XPS gr. 15cm

3. Izolalacja przeciwwilgociowa np. masa KMB, Izohan WK plus gr. 3mm

4. Bloczki betonowe kl. 20MPa gr. 24cm

5. Izolalacja przeciwwilgociowa np. masa KMB, Izohan WK plus gr. 3mm

 

 • przez ścianę fundamentową wewnętrzną

1. Izolalacja przeciwwilgociowa np. masa KMB, Izohan WK plus gr. 3mm

2. Bloczki betonowe kl. 20MPa gr. 24cm

3. Izolalacja przeciwwilgociowa np. masa KMB, Izohan WK plus gr. 3mm

 

 • przez ścianę zewnętrzną piwnicy

1. Folia kubełkowa

2. Styrodur XPS gr. 15cm

3. Izolalacja przeciwwilgociowa np. masa KMB, Izohan WK plus gr. 3mm

4. Bloczki betonowe kl. 20MPa gr. 24cm

5. Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr. 1,5cm

 

 • przez ścianę wewnętrzną piwnicy

1. Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr. 1,5cm

2. Bloczki betonowe kl. 20MPa gr. 24cm

3. Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny gr. 1,5cm

W przypadku ścian działowych stosuje się elementy murowe o mniejszej grubości np. pustaki Silka E12 kl. 15MPa gr. 12cm.

 

 • przez ścianę fundamentową powyżej terenu

1. Tynk zywiczny mozaikowy

2. Zaprawa klejowa wzmocniona siatką z włókna szklanego

3. Styrodur XPS gr. 15cm

4. Izolalacja przeciwwilgociowa np. masa KMB, Izohan WK plus gr. 3mm

5. Bloczki betonowe kl. 20MPa gr. 24cm

6. Izolalacja przeciwwilgociowa np. masa KMB, Izohan Izobud WK gr. 3mm

 

 • przez ścianę zewnętrzną kondygnacji nadziemnych

1. Tynk zewnętrzny cienkowarstwowy silikatowo-silikanowy

2. Zaprawa klejowa wzmocniona siatką z włókna szklanego

3. Styropian EPS70-040 gr. 20cm 

4. Pustaki Silka E24 kl. 15MPa gr. 24cm

5. Tynk wewnętrzny gipsowy gr. 1,5cm

 

 • przez ścianę wewnętrzną kondygnacji nadziemnych

1. Tynk wewnętrzny gipsowy gr. 1,5cm

2. Pustaki Silka E24 kl. 15MPa

3. Tynk wewnętrzny gipsowy gr. 1,5cm

W przypadku ścian działowych stosuje się elementy murowe o mniejszej grubości np. pustaki Silka E12 kl. 15MPa gr. 12cm.

Ostateczną decyzję o przyjętych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych przegród budowlanych podejmują projektanci obiektu budowlanego w porozumieniu z inwestorem.

 

Podsumowanie 

Rysunek techninczny przekroju poprzecznego i podłużnego budynku jest bardzo ważnym elementem każdego projektu budowlanego. Pozwalają one skuteczenie i bezbłednie wykonać wielobranżowy projekt budowlany. Stanowi on również nie ocenione źródło informacji dla wykonawcy realizującego zamierzenie budowlane objęte opracowaniem projektowym. 

 

Mam nadzieje, że artykuł okazał się pomocny.  Informacje na temat rysowania warstw przegród budowlanych w programie AutoCAD krok po kroku znajdziecie w moim kursie online: AutoCAD w budownictwie i architekturze - III .