Kursy całkowanie graficzne | DobryKorepetytor

Kursy całkowanie graficzne (2)

Przeglądaj kursy online związane z pojęciem "całkowanie graficzne"

Kilka z naszych kursów online omawia szczegółowo procedurę całkowania graficznego. Jest to procedura alternatywna do całkowania analitycznego. Całkowanie graficzne w naszych kursach wideo jest realizowane przy zastosowaniu wzoru Wereszczagina. Szczególne zastosowanie całkowanie graficzne ma w obliczaniu przemieszczeń metodą Maxwella Mohra. Dzięki naszemu kursowi online możecie opanować zarówno metodę obliczania przemieszczeń sposobem Maxwella Mohra jak i całkowanie graficzne sposobem Wereszczagina. 

Całkowanie graficzne jest metodą, która jest również wykorzystywana w metodzie sił. Dzięki nauce online i naszym kursom online możecie poznać również metodę sił.

Loading...