Kursy całka Mohra | DobryKorepetytor

Kursy całka Mohra (1)

Przeglądaj kursy online związane z pojęciem "całka Mohra"

Jeden z naszych kursów online opisuje szczegółowo metodę obliczania ugięć w belkach za pomocą całki Mohra. Dzięki temu kursowi wideo nauczycie się jak obliczać przemieszczenia w belkach. Jednym z podstawowych elementów tej metody jest całkowanie graficzne, które jest graficznym sposobem na obliczenie całki Mohra.

Całka Mohra to nic innego jak całka oznaczona po długości przedziału funkcji momentów gnących od obciążeń rzeczywistych przemnożona przez całkę po długości tego samego przedziału charakterystycznego funkcji momentów od obciążenia wirtualnego.

Loading...