Udostępnij:

AutoCAD

Symbole i znaki specjalne w programie AutoCAD

W tym artykule omówię wprowadzanie symboli i znaków specjalnych w programie AutoCAD.

Wprowadzanie symboli i znaków specjalnych

W programie AutoCAD podczas edycji tekstu można wstawić symbole i znaki specjalne po przez:

  • wprowadzenie kodu sterującego lub ciągu Unicode,
  • wybranie ich z wstążki symbol,

Kody sterujące i ciągi Unicode przykładowych symboli i znaków specjalnych 


Nazwa - Kod sterujący/ciąg Unicode 

Tolerancja plus/minus (±) - %%p

Stopień (°) - %%c

Średnica (ø) -  %%d

Prawie równe (≈)  - \U+2248

Kąt (∠) - \U+2220

Delta (∆) - \U+0394

Faza elektryczna (Φ) - \U+0278

Nie równe (≠) - \U+2260

Ohm (Ω) - \U+2126

2 w indeksie dolnym  ( \(x_2\) ) - \U+2082

2 w indeksie górnym ( \(x ^2\) ) - \U+00B2

3 w indeksie górnym ( \(x^3 \) ) - \U+00B3

Przykład nr 1

Aby wstawić symbol lub znak specjalny musimy uruchomić edytor tekstu wprowadzając nowy tekst lub klilkając dwukrotnie na treść już istniejącą. Kolejno przystępujemy do wpisania kodu sterującego lub ciągu Unicode wybranego symbolu.

Rys. 1 Wprowadzanie kodu sterującego symbolu średnica  (ø)

Po wprowadzeniu całego kodu %%c nastąpi automatyczna zmiana kodu na przypisany mu symbol. W tym przypadku na symbol średnicy (ø).

Rys. 2 Zmiana kodu sterującego na symbol średnicy  (ø)

Przykład nr 2

Inną metodą wprowadzenia symboli i znaków specjalnych jest wstawienie symbolu/znaku za pomocą wstążki programu. Aby ją uruchomić musimy włączyć edytor tektsu analogicznie jak w przedstawionym powyżej przykładzie. Następnie prawym przyciskiem myszy klikamy w obszar rysowania i z rozwiniętego panelu przechodzimy do opcji symbol wybierając symbol lub znak specjalny.

Rys, 3 Uruchomienie wstążki

Jak możemy zauważyć w wstążce mamy możliwość podglądu kodów sterujących i ciągów Unicode przyprzisanym odpowiednim symbolą i znakom specjalnym w programie AutoCAD. Teraz za pomocą prawego przycisku myszy wybieramy interesujący nasz symbol. W naszym przypadku będzie to znak tolerancji plus/minus.

Rys. 4 Wybranie symbolu tolerancji plus/minus
Rys. 5 Wprowadzenie wybranego symbolu
Mam nadzieje, że artykuł okazał się pomocny.  Więcej informacji na temat obsługi programu AutoCAD krok po kroku znajdziecie w moim kursie online:  AutoCAD w budownictwie i architekturze - I  .