Udostępnij:

AutoCAD

Praca na warstwach w programie AutoCAD

W tym artykule nauczę was tworzenia warstw w programie AutoCAD, w celu zachowania prawidłowej organizacji pracy.

Kreśląc dokumentację techniczną w programie AutoCAD , możemy ułatwić sobie pracę stosując tzw. warstwy rysunku . Ustalone ich właściwości, m.in. nazwa, widoczność, kolor, rodzaj linii, szerokość linii itd , bedą przypisywane automatycznie elementom  rysowanym w danej grupie. W każdym dowolnym momencie można dokonać zmian ich właściwości, a także wyłączyć ich widoczność na rysunku technicznym. Dobra organizacja pracy na warstwach pozwala skutecznie wpłynąć na jakość i szybkość sporządzenia dokumentacji projektowej.

UWAGA!!! Należy unikać tworzenia większej ilości obiektów na jednej warstwie.

Kiedy należy ustalić warstwy rysunku?

Główne warstwy rysunku, należy ustalić jeszcze przed rozpoczęciem pracy w programie. W każdej chwili można wprowadzać nowe i edytować istniejące warstwy.

Dodawanie warstw rysunku

Aby dodać nową warstwę rysunku, trzeba przejść do zakładki "Narzędzia główne"  ⟶  panelu "Warstwy" . W celu uruchomienia menadżera, który odpowiada za zarządzanie warstwami i ich właściwościami wybieramy narzędzie "Właściwości warstwy" . Do jego uruchomienia można również użyć skrótu klawiszowego  "WA (WARSTWA)" .

Rys. 1 Wstążka programu AutoCAD, narzędzie właściwości warstwy

W menadżerze właściowości warstw możemy wprowadzać nowe warstwy, za pomocą zaznaczonego narzędzia na poniższej grafice lub jego skrótu klawiszowego "ALT+N" .

Rys. 2 Menadżer właściwości warstw

Po wprowadzeniu nowej warstwy możemy dokonać następujących zmian jej właściowści:

 • nazwy
 • widoczności - wyłącza/włącza wyświetlanie warstwy na rysunku oraz jej widoczność na wydruku
 • zamrożenia - wyłącza/włącza wyświetlanie warstwy na rysunku, jej widoczność na wydruku oraz zmniejsza obciążenie komputera
 • zamknięcia - blokuje/odblokowuje możliwość modyfikacji warstwy poza menadżerem właściwości warstw
 • drukowania - wyłącza/włącza widoczność warstwy podczas wydruku
 • koloru
 • rodzaju linii
 • szerokości linii
 • przezroczystości
 • zamrożenia w nowej rzutni
 • opisu

W celu wprowadzenia zmiany wybranej właściwości warstwy należy kliknąć na nią lewym przyciskiem myszy.

Rys. 3 Zmiana koloru warstwy
Rys. 4 Menadżer właściowści warstw po wprowadzeniu przykładowych warstw

Wszystkie wprowadzone warstwy są widoczne w części rozwijanej panelu za pośrednictwem, którego dokonuje się ich wyboru.

Rys. 5 Wybór warstw rysunku za pośrednictwem panelu wstążki
Rys. 6 Rzut parteru budynku mieszkalnego jednorodzinnego sporządzony w programie AutoCAD 
Mam nadzieje, że artykuł okazał się pomocny.  Więcej informacji na temat obsługi programu AutoCAD krok po kroku znajdziecie w moim kursie online: AutoCAD w budownictwie i architekturze - I .