Udostępnij:

Termodynamika

Bilans cieplny

Artykuł przedstawia jak korzystając z bilansu cieplnego wyznaczyć temperaturę końcową chłodzonego strumienia wody.

Bilans  cieplny to początkowe zagadnienie poruszane w termodynamice. Wiedząc, że system jest izolowany cieplnie (nie zachodzi wymiana ciepła z otoczeniem) suma ciepła oddanego przez jedną substancję musi być równa ciepłu pobranemu przez drugą substancję. 

 

Zadanie

Wymiennik ciepła składa się z węża w kształcie cewki owiniętego wokół głównego przewodu. Woda w wężu jest używana do chłodzenia wody w głównym przewodzie i jej strumień wynosi  \(\dot{m_w} = 13 \frac{kg}{s}\)  . Temperatura na wejściu węża wynosi  \(20 ^\circ C\) , a na wyjściu  \(45 ^\circ C\) . Woda w głównym przewodzie płynie ze strumieniem \(\dot{m_p} = 20 \frac{kg}{s}\)  . Jeżeli jej temperatura na wejściu wynosi  \(90 ^\circ C\) , jaka będzie jej temperatura na wyjściu?

 

Rozwiązanie

Z treści zadania wynika, że zmiana temperatury strumienia  \(\dot{m_w}\)  wynosi  \(\Delta T_w=T_2-T_1\) . Podstawiając mamy:

  \(\Delta T_w=45 ^\circ C-20 ^\circ C=25^\circ C \)

Pamiętajmy, że różnica stopni w skali Celsjusza i Kelwina jest taka sama.

Zatem możemy również zapisać, że  \(\Delta T_w=25K \) .

Ciepło właściwe wody oznaczmy przez  \(c\) . Jego wartość nie jest dana, jednak nie jest to problem. Ciepło wymieniane jest między tymi samymi substancjami, więc w równaniu bilansu cieplnego ulegnie skróceniu. Co prawda, ciepło właściwe wody zmienia się wraz z temperaturą, jednak tutaj różnice temperatur są niewielkie, więc można przyjąć, że ciepła właściwe wody w wężu i przewodzie głównym przewodzie są takie same. 

Zapiszmy ogólne wyrażenie na ciepło.

\(Q=mc\Delta T \)

gdzie:

  • m - masa substancji
  • c - ciepło właściwe substancji
  • \(\Delta T \)  - zmiana temperatury substancji

W tym konkretnym przypadku operujemy nie na konkretnych ilościach substancji, tylko na ich strumieniach. Strumień substancji informuje nas jaka masa przepływa przez dany przekrój w czasie.

Podzielmy ogólne wyrażenie na ciepło przez czas  \(t\) .

Otrzymujemy:

\(\frac{Q}{t}=\frac{m}{t}c\Delta T \)

Jednostką  \(\frac{Q}{t}\)  jest  \([\frac{J}{s}]\) , czyli  \([W]\) . Wat to jednostka mocy, zatem wyrażenie  \(\frac{Q}{t}\)  nazywa się mocą cieplną albo strumieniem cieplnym. Informuje ono ile energii cieplnej przekazywane jest w czasie. Wyrażenie  \(\frac{Q}{t}\)  oznacza się poprzez  \(\dot{Q}\) , przy założeniu, że czas, w którym przepływa ciepło jest nieskończenie mały.

Strumień cieplny lub też moc cieplną oznaczamy przez  \(\dot{Q}\) .

Wyrażenie \(\frac{m}{t}\)  to wspomniany już strumień substancji. Oznacza się go przez \(\dot{m}\) , przy założeniu, że czas jest nieskończenie mały.  Jednostką  \(\dot{m}\)  jest  \([\frac{kg}{s}]\) .

Strumień substancji oznaczamy przez  \(\dot{m}\) .

 Zatem zapiszmy wyrażenie na strumień cieplny pobierany przez wodę płynącą w wężu. 

\(\dot{Q_w}=\dot{m_w}c\Delta T_w \)

Woda w wężu pobiera ciepło od gorącej wody płynącej w głównym przewodzie, zatem temperatura wody w głównym przewodzie musi zmaleć. W związku z tym  \(\Delta T_p\)  będzie ujemna. Rozpiszmy ją:

\(\Delta T_p=T_4-T_3\)

Licząc deltę temperatury zawsze odejmujemy wartość końcową temperatury od początkowej.

 Zatem wyrażenie na ciepło oddane przez strumień wody w przewodzie głównym przyjmie postać:

\(\dot{Q_p}=\dot{m_p}c\Delta T_p\)

W zadaniu nie ma powiedziane nic o stracie ciepła, zatem zakładamy, że system jest izolowany cieplnie i całe ciepło oddawane przez wodę płynącą w głównym przewodzie jest pobierane przez wodę w wężu. Możemy zatem zapisać równanie bilansu cieplnego:

\(Q_1+Q_2=0\)

Dla strumieni cieplnych mamy:

\(\dot{Q_1}+\dot{Q_2}=0\)

 Wracając do oznaczeń stosowanych w zadaniu:

\(\dot{Q_w}+\dot{Q_p}=0\)

Podstawiając wcześniejsze zależności mamy:

\(\dot{m_w}c\Delta T_w +\dot{m_p}c\Delta T_p=0\)

Wstawiając za  \(\Delta T_p=T_4-T_3\) , otrzymujemy:

\(\dot{m_w}c\Delta T_w +\dot{m_p}c(T_4-T_3)=0\)

Możemy obustronnie podzielić równanie przez ciepło właściwe wody  \(c\) , co daje:

\(\dot{m_w}\Delta T_w +\dot{m_p}(T_4-T_3)=0\)

Wiemy, że różnica  \(T_4-T_3\)  jest ujemna, więc można wyciągnąć minus przed nawias i przenieść wyrażenie na drugą stronę równania. 

\(\dot{m_w}\Delta T_w =\dot{m_p}(T_3-T_4)\)

Następnie należy opuścić nawias i wyznaczyć  \(T_4\) .

\( T_4=\frac{\dot{m_p}T_3-\dot{m_w}\Delta T_w}{\dot{m_p}}\)

Upraszczając uzyskujemy ostateczną postać:

\( T_4=T_3-\frac{\dot{m_w}\Delta T_w}{\dot{m_p}}\)

Podstawiając mamy:

\( T_4=90^\circ C-\frac{13 \frac{kg}{s}\cdot25^\circ C}{20\frac{kg}{s}} \)

Warto podstawiać liczby do wzorów z jednostkami. Jeżeli nie skracają się odpowiednio, znaczy to, że wzór został źle przekształcony.

Co ostatecznie daje:

\( T_4=73,75^\circ C\)

Zawsze należy przeprowadzić chociaż szybką analizę wyniku. Przede wszystkim temperatura  \( T_4\)  jest mniejsza od  \( T_3\) , co ma jak najbardziej fizyczny sens, ponieważ to woda w przewodzie miała kontakt z chłodniejszą substancją, więc jej temperatura spadła. 

Jeśli chodzi o wartość, to temperatura spadła o  \(\Delta T_p= T_4-T_3=16,25 ^\circ C\) , czyli wystąpił niższy spadek temperatury wody w przewodzie głównym, aniżeli wzrost temperatury wody w wężu. Strumień wody w wężu jest mniejszy. Zatem ciepło pobrane od wody w przewodzie głównym będzie rozłożone na mniejszą ilość substancji, więc każda cząsteczka dostanie większą średnią ilość energii, niż cząsteczka wody w przewodzie głównym. W związku z tym zmiana jej temperatury jest większa
( \(\Delta T_w=25 ^\circ C > \Delta T_p=16,25 ^\circ C \) )

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czym tak naprawdę jest ciepło, jak opisać je matematycznie oraz jak rozwiązywać różne inne typy zadań, zapraszam Cię do oglądnięcia mojego w pełni darmowego kursu  Ciepło - całkowite, właściwe, funkcja przejścia i bilans cieplny .