Udostępnij:

Soldis Projektant

Obliczanie reakcji podporowych w przegubie - Soldis PROJEKTANT

W tym artykule omówię w jaki sposób należy sprawdzić wartości reakcji podporowych (podpora wirtualna) w przegubie belki złożonej przy użyciu programu Soldis PROJEKTANT.

Mam daną belkę złożoną o schemacie statycznym i obciążeniu jak na rysunku.

Rys.1 Belka złożona
Rys. 1 Schemat statyczny belki

Po zamodelowaniu belki w programie Soldis PROJEKTANT dokonałem w pierwszej kolejności obliczeń statycznych reakcji podporowych .

model
Rys. 2 Model analityczny (Soldis PROJEKTANT)
reakcje_podporowe
Rys. 3 Wyniki obliczeń reakcji  podporowych (Soldis PROJEKTANT)

Tak jak można zauważyć oprogramowanie do prowadzenia analizy statycznej nie przedstawia w sposób bezpośredni wyników reakcji podpory wirtualnej w przegubie. Wartości te można odczytać na podstawie wykresu sił wewnętrznych normalnych oraz tnących .

wykresy
Rys. 4 Wykresy sił wewnętrznych (Soldis PROJEKTANT)

Zgodnie z przyjętą konwencją znakowania sił wewnętrznych odczytam wartości reakcji podporowych w przegubie belki złożonej.

zasada_znakowania
Rys. 5 Konwencja znakowania sił wewnętrznych

Wielkość reakcji podporowej poziomej  odpowiada wartości siły normalnej (N) w belce nieskończenie blisko przegubu   \(R_x=5kN\) . Reakcja jest skierowana do pręta, ponieważ jest on ściskany. Natomiast wielkość reakcji pionowej odpowiada wartości siły tnącej (T) w belce nieskończenie blisko przegubu \(R_Y=4kN\) . Licząc belkę od prawej strony po lewej stronie przegubu, siła tnąca dodatnia (reakcja podporowa) posiada zwrot skierowany w dół. Natomiast licząc belkę od lewej strony po prawej stronie przegubu, siła tnąca dodatnia (reakcja podporowa)  jest skierowana do góry.

reakcje w przegubie
Rys. 6 Reakcje w przegubie
Mam nadzieje, że artykuł okazał się pomocny.  Więcej informacji na temat obliczeń reakcji podporowych oraz sił wewnętrznych w programie Soldis PROJEKTANT krok po kroku znajdziecie w moim kursie online: Soldis PROJEKTANT - reakcje podporowe i siły wewnętrzne w belkach .