Udostępnij:

Termodynamika

Jak wyznaczyć straty przepływu w rurociągu?

Straty występują w przyrodzie praktycznie podczas każdego procesu fizycznego. W tym wpisie wyznaczymy straty oporów przepływu w rurociągu.

Straty występują w przyrodzie praktycznie podczas każdego procesu fizycznego.

Tak jest również podczas przepływu płynów przez rurociągi.

Rozwiązując zadania wykorzystujące równanie Bernoulliego, zazwyczaj dla uproszczenia pomijane są straty. 

A co jeśli chcemy zaprojektować układ hydrauliczny i dowiedzieć się, jaką dokładnie mamy zastosować pompę do naszego rurociągu, aby umożliwić przepływ wody?

Licząc układ bez strat, okaże się, że wymagana wysokość ssania pompy wyjdzie mniejsza niż ta powiększona o straty. Wtedy pompa nie będzie w stanie podnieść wody na żądaną wysokość. 

Dlatego należy do równania Bernoulliego dodać człon odpowiadający za opory powstałe podczas przepływu „na długości” rurociągów, spowodowane przez tarcie wody o chropowatą powierzchnię rur, czyli straty liniowe , oraz straty powstałe poprzez elementy dodatkowe w układzie (np. kolanko, zwężka, kosz zatrzymujący zanieczyszczenia, zawór) określane stratami miejscowymi .

Obliczenie mocy pompy dla zaprojektowanego rurociągu tłoczącego wodę do zbiornika pod ciśnieniem.

W zadaniu należy znaleźć minimalną moc silnika niezbędną do napędu pompy przetłaczającej wodę w schemacie narysowanym poniżej.

Rys.1 Układ hydrauliczny ze zbiornikiem dolnym i górnym
Rys.1 Układ hydrauliczny ze zbiornikiem dolnym i górnym

Na początku, obliczmy prędkość z jaką woda płynie w rurociągu. Skorzystamy ze wzoru na objętościowe natężenie przepływu:

‍Rys. 2 Obliczenie prędkości w rurociągu
‍Rys. 2 Obliczenie prędkości w rurociągu

Aby określić charakter przepływu (laminarny lub turbulentny), należy obliczyć liczbę Reynoldsa :

‍Rys. 3 Obliczenie liczby Reynoldsa
‍Rys. 3 Obliczenie liczby Reynoldsa

Jeżeli liczba Re < 2300 przyjmujemy, że przepływ jest laminarny .

Dla wartości większych przepływ określany jest jako turbulentny . Do wyznaczenia strat liniowych należy obliczyć wartość współczynnika strat liniowych λ .

Istnieje kilka wzorów empirycznych słusznych dla danego przedziału liczby Reynoldsa .

Dla obliczonej w tym zadaniu liczby Re użyjemy wzoru Blasiusa:

Rys. 4 Wyznaczenie współczynnika oporów liniowych
Rys. 4 Wyznaczenie współczynnika oporów liniowych

W tym momencie zadania zapiszmy równanie Bernoulliego pomiędzy powierzchnią zwierciadła zbiornika A i powierzchnią zbiornika B.

Zakładam, że prędkość obniżania się poziomu wody w zbiorniku A jest dostatecznie mała w stosunku do prędkości wody w rurociągu i przyjmuje ją równą zeru, a prędkość w punkcie 2 jest równa prędkości wyliczonej na początku zadania.

Po lewej stronie równania pojawia się wysokość pompowania Hz, która jest zapisem wysokości, na jaką musi przepompować wodę maszyna.

Ta wielkość jest niewiadomą w tym równaniu. Do jej wyliczenia brakuje nam jeszcze wyznaczenie sumy wysokości strat w rurociągu.

Rys. 5 Równanie Bernoulliego dla przekrojów 1-2
Rys. 5 Równanie Bernoulliego dla przekrojów 1-2
Rys. 6 Obliczenie sumy strat liniowych i miejscowych
Rys. 6 Obliczenie sumy strat liniowych i miejscowych

Przekształcamy równanie Bernoulliego tak, aby Hz znalazła się po lewej stronie równania:

Rys. 7. Obliczenie wysokości pompowania wody
Rys. 7. Obliczenie wysokości pompowania wody

Pozostało nam tylko obliczyć moc silnika potrzebną do napędu pompy. Wzór opisany jest równaniem:

Rys. 8. Obliczenie mocy silnika napędzającego pompę
Rys. 8. Obliczenie mocy silnika napędzającego pompę