Udostępnij:

Mechanika

Jak sprawdzić zadanie przy pomocy programu RM WIN?

W tym wpisie dowiesz się jak sprawdzać rozwiązania zadań z belek, ram i kratownic przy użyciu programu RM WIN.

Wady i zalety RM WIN oraz instalacja.

Jest kilka programów, które służą do przeprowadzania obliczeń statycznych dla belek, ram czy kratownic zarówno statycznie wyznaczalnych jak i niewyznaczalnych. Jednym z popularniejszych programów służących do obliczeń statycznych jest program RM WIN.

Jak każdy program, RM WIN ma swoje zalety oraz wady.

Wersję edukacyjną programu możemy pobrać klikając  tutaj .

Bezsprzecznie zaletą programu jest jego łatwość obsługi.

RM WIN jest bardzo intuicyjny, a wprowadzanie danych mimo przestarzałego interfejsu jest banalnie łatwe.

Z pewnością największym minusem programu RM WIN są problemy z działaniem na systemach 64 bitowych.

Problem ten został częściowo rozwiązany poprzez możliwość zainstalowania maszyny wirtualnej pozwalającej na uruchomienie wersji edukacyjnej na 64 bitowym systemie operacyjnym. 

Więcej o wirtualnie maszynie przeczytasz klikając  tutaj .

Zastosowanie RM WIN

RM WIN jest programem mającym dosyć szerokie zastosowanie w projektowaniu wszelkiego rodzaju konstrukcji.

Z punktu widzenia studenta jest bardzo przydatny do sprawdzania obliczeń statycznych dla belek, ram i kratownic . Licząc projekt belki, ramy czy kratownicy, w którym naszym zadaniem jest wyznaczenie reakcji podporowych, sił w prętach kratownicy, wykresów sił wewnętrznych (momentów, tnących i normalnych) w belce lub ramie RM WIN sprawdzi się doskonale.

RM WIN pozwala również obliczać układy statycznie niewyznaczalne co przyda nam się na mechanice budowli (metoda sił i metoda przemieszczeń).

Polecam Wam każde zadania jakie rozwiązujecie czy to na mechanice, wytrzymałości materiałów czy mechanice budowli sprawdzać przed oddaniem prowadzącemu za pomocą programu RM WIN. Unikniecie zwrotu błędnie rozwiązanego zadania.‍

Jak wprowadzić belkę do programu RM WIN?

Mam belkę swobodnie podpartą o schemacie statycznym jak na rysunku poniżej:

Rys. 1 Belka swobodnie podparta RM WIN
Rys. 1 Belka swobodnie podparta RM WIN

Zaczynam od uruchomienia programu.

Rys. 2 RM WIN definiowanie geometrii
Rys. 2 RM WIN definiowanie geometrii

Z paska menu wybieram "Geometria", a następnie "Definiowanie".

Rys. 2 RM WIN definiowanie geometrii belki
Rys. 2 RM WIN definiowanie geometrii belki

Pojawia się okno do rysowania geometrii.

Klikając lewym przyciskiem myszy wybieramy pierwszy punkt na naszej belce. Następnie klikamy w lewym dolnym rogu na ikonę ze współrzędnymi X i Y. Wyskakuje okno pozwalające mi na precyzyjne określenie współrzędnych kolejnego punktu na belce.

Punkt nr 1 to początek mojej belki. Wpisuje współrzędną X końca belki równą 10 m.

Rys. 4 RM WIN węzły na belce.
Rys. 4 RM WIN węzły na belce.

Po wskazaniu drugiego punktu otrzymuje belkę o długości 10 m. Teraz w węźle 1 i 2 wstawię odpowiednie podpory. Z menu wybieram "Geometria" a następnie "Węzły" . Teraz lewym przyciskiem myszy mogę zaznaczyć na czerwono odpowiedni węzeł. Podwójne kliknięcie na węzeł pozwoli mi na wybór odpowiedniej podpory.

Rys. 5 RM WIN podpory w węzłach
Rys. 5 RM WIN podpory w węzłach

Tym sposobem wprowadziłem do programu RM WIN schemat statyczny belki swobodnie podpartej o długości 10 m.

Rys. 6 RM WIN definiowanie obciążeń
Rys. 6 RM WIN definiowanie obciążeń

Kolejnym etapem będzie zdefiniowanie obciążeń naszej belki. W tym celu z menu wybieram opcje "Obciążenia" oraz "Definiowanie" . Następnie aby obliczenia były właściwe usuwam ciężar własny naszej konstrukcji.

Rys. 7 RM WIN zeruje ciężar własny
Rys. 7 RM WIN zeruje ciężar własny

Aby to wykonać z menu wybieram "Obciążenia" następnie "Grupy obciążeń" i dwukrotnie klikam lewym przyciskiem myszy na ciężar własny.

W oknie dialogowym zamiast wartości 1 wpisuje wartość 0.

Następnie wybierając ikonę obciążenia (9 z kolei licząc od góry) z paska narzędzi po lewej stronie definiuje obciążenia.

Rys. 8 RM WIN definiowanie obciążeń‍‍‍
Rys. 8 RM WIN definiowanie obciążeń‍‍‍