Moment dewiacji

W tym artykule:

Moment dewiacji (odśrodkowy) będziemy wykorzystywać przy szukaniu głównych centralnych osi dla danej figury płaskiej.

Z definicji momentów bezwładności wynika, że mogą być one tylko dodatnie. Natomiast moment dewiacyjny może być dodatni, ujemny lub równy zero.
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2020

Czy ten artykuł był pomocny?
  0  8
Powiązane:
W tym artykule: