Wykresy sił wewnętrznych - ramy płaskie (metoda szybka) - I (kurs online) | DobryKorepetytor

Wykresy sił wewnętrznych - ramy płaskie (metoda szybka) - I

W tym kursie nauczymy się rysować wykresy sił wewnętrznych i momentów gnących metodą punktów charakterystycznych (metoda szybka) dla ram płaskich.

Udostępnij:

Ostatnio kupiło: 5 osób
Czego się nauczysz?
 • Rysować bez zbędnych obliczeń wykresy momentów gnących, sił tnących i normalnych dla ram płaskich.
 • Prawidłowo znakować wykresy momentów gnących, sił tnących i normalnych.
 • Sprawdzać uzyskane wyniki wykonując równowagę węzła.
 • Rysować wykresy momentów gnących i sił wewnętrznych bez obliczania reakcji podporowych.
 • Rozwiązywać przykłady ram płaskich o zróżnicowanym stopniu trudności.

Program kursu Rozwiń

Całkowity czas: 2:30:41

+ 1. Wstęp 0:01:15

W tym filmie przejdę do przykładu obliczeniowego. Na początku będzie to rama bez obciążenia ciągłego.

Zaznaczę na ramie punkty charakterystyczne w miejscach przyłożenia sił, momentów oraz w węzłach. Następnie przyjmę włókna spodnie (włókna uprzywilejowane) służące do znakowania wykresów momentów gnących.

Następnie podzielę ramę na przedziały charakterystyczne. Przedziały będę przekrawał przekrojem lewo lub prawostronnym. Objaśnię jak ustalić właściwą stronę wykonanego przekroju.

W kolejnym kroku obliczę wartości momentów, sił tnących i sił normalnych dla każdego z wyznaczonych punktów charakterystycznych.

Na podstawie uzyskanych wartości w punktach charakterystycznych sporządzę wykresy sił tnących, momentów gnących i sił normalnych.

Nauczę Was jak za pomocą równowagi węzła sprawdzić uzyskane wyniki.

W tym filmie przejdę do kolejnego przykładu obliczeniowego. Tym razem będzie to rama obciążona obciążeniem ciągłym równomiernie rozłożonym.

Zacznę od zaznaczenia na ramie punktów charakterystycznych oraz od przyjęcia włókien spodnich (włókien uprzywilejowanych) służących do znakowania wykresów momentów gnących.

Następnie podzielę ramę na przedziały charakterystyczne. Każdy z przedziałów przekroje myślowym przekrojem lewo lub prawostronnym. Wytłumaczę, w jaki sposób ustalić właściwą stronę wykonanego przekroju.

W kolejnym kroku obliczę wartości momentów, sił tnących i sił normalnych dla każdego z wyznaczonych punktów charakterystycznych.

Na końcu na podstawie uzyskanych wyników poszczególnych punktach charakterystycznych narysuje wykresy sił tnących, momentów gnących i sił normalnych.

Po narysowaniu wykresów pokaże Wam jak, wykonując równowagę węzła sprawdzić uzyskane wyniki.

W tym odcinku przejdę do następnego przykładu obliczeniowego. Tym razem będzie to rama obciążona obciążeniem ciągłym równomiernie rozłożonym w kształcie litery "T". Jeden z węzłów tej ramy jest węzłem, w którym schodzą się 3 elementy. Pokaże, w jaki sposób wykonać przekroje charakterystyczne w przypadku tak skonstruowanego węzła.

Na wstępie przyjmę włókna spodnie (włókna uprzywilejowane) oraz wyznaczę punkty charakterystyczne.

Wykonam podział ramy na przedziały charakterystyczne oraz wykonam przekroje. Wyjaśnię jak ustalić, czy przekrój jest prawostronny, czy lewostronny co wpływa na znakowanie sił tnących i normalnych.

Obliczę wartości momentów, sił tnących i sił normalnych dla każdego z wyznaczonych punktów charakterystycznych.

Znając wartości sił wewnętrznych w poszczególnych punktach charakterystycznych, sporządzę wykresy sił tnących, momentów gnących i sił normalnych.

Na końcu wykonam sprawdzenie uzyskanych wyników, wykonując równowagę węzła.

W tym filmie przejdę do kolejnego przykładu obliczeniowego. Tym razem będzie to rama w kształcie litery "H" obciążona obciążeniem ciągłym równomiernie rozłożonym. W tej ramie występują dwa węzły, w których schodzą się po 3 elementy.

Na początku opiszę wszystkie punkty charakterystyczne oraz ustalę położenie włókien spodnich (włókien uprzywilejowanych).

Wyznaczone punkty charakterystyczne, tworzą przedziały charakterystyczne. Każdy z przedziałów przetniemy przekrojem myślowym. Nuczę Was jak ustalić, czy wykonany przekrój jest lewostronny, czy prawostronny.

Następnie wyznaczę wartości momentów, sił tnących i sił normalnych dla każdego z zaznaczonych punktów charakterystycznych.

Na końcu sporządzę wykresy momentów gnących, sił tnących i normalnych.

Mając gotowe wykresy, pokaże Wam jak za pomocą równowagi węzła ramowego skontrolować poprawność wyników.

W tym filmie przejdę do kolejnego przykładu obliczeniowego. Tym razem będzie to rama w kształcie litery "H" obciążona obciążeniem ciągłym równomiernie rozłożonym. W tej ramie występują dwa węzły, w których schodzą się po 3 elementy.

Określam punkty charakterystyczne oraz ustalam stronę położenia włókien spodnich.

Punkty charakterystyczne definiują przedziały charakterystyczne. Każdy przedział przecinam myślowym przekrojem lewo lub prawostronnym. Objaśnię jak w prosty sposób ustalić stronę przekroju.

W następny etapie kroku obliczę wartości momentów, sił tnących i sił normalnych w każdym z wyznaczonych punktów charakterystycznych.

Na końcu na podstawie uzyskanych wartości sił wewnętrznych w poszczególnych punktach charakterystycznych narysuje wykresy sił tnących, momentów gnących i sił normalnych.

Po narysowaniu wykresów pokaże Wam, jak wykonując równowagę węzła sprawdzić uzyskane wyniki.

Tym razem zajmiemy się ramą w kształcie litery "C" obciążoną obciążeniem ciągłym równomiernie rozłożonym usytuowanym pionowo. Rama jest zamocowana na wsporniku.

Jak zawsze na początku zaznaczę punkty charakterystyczne i zdefiniuje przedziały charakterystyczne. Oznaczę również włókna spodnie (włókna uprzywilejowane).

Następnie podzielę ramę na przedziały charakterystyczne. Każdy z przedziałów przekroje myślowym przekrojem lewo lub prawostronnym. Wytłumaczę, w jaki sposób ustalić właściwą stronę wykonanego przekroju.

Obliczę wartości momentów gnących, sił tnących i sił normalnych w punktach charakterystycznych.

Powyższe obliczenia pozwolą mi narysować wykresy sił tnących, momentów gnących i sił normalnych na schemacie ramy.

Sprawdzeniem uzyskanych wyników będzie równowaga węzła wyciętego z ramy.

Wymagania
 • Opanowane zagadnienia z kursu: "Reakcje podporowe w ramach".
 • Opanowane zagadnienia z kursu: "Wykresy sił wewnętrznych (metoda szybka) - I"
 • Opanowane zagadnienia z kursu: "Wykresy sił wewnętrznych (metoda szybka) - II"
 • Matematyka na poziomie 2 klasy szkoły średniej.
 • Gąbka do mycia naczyń oraz kalkulator naukowy.
 • Chęci, pozytywne nastawienie i trochę zaangażowania :)
Opis kursu

Jest to pierwszy poziom kursu, w którym nauczę Was rysowania wykresów sił wewnętrznych i momentów gnących metodą punktów charakterystycznych (metoda uproszczona) dla ram płaskich. Metoda ta pozwoli Wam w szybki i poprawny sposób rysować wykresy momentów i sił wewnętrznych w ramach.

Cały kurs składa się z 7 filmów, w których rozwiąże 6 przykładów ram płaskich

Szczegółowo omówię kryteria znakowania wykresów momentów gnących, sił tnących i sił normalnych. Nauczę Was jak ustalać właściwą stronę przekroju w celu wyboru właściwego układu znakowania sił tnących i normalnych.

Następnie krok po kroku będę rozwiązywał przykłady ram płaskich o zróżnicowanym poziomie trudności tak, aby każdy etap zadania był dla Was w pełni jasny i zrozumiały

Nauczę Was jak interpretować uzyskane wyniki na wykresach momentów gnących, sił tnących i sił normalnych co pozwoli Wam kontrolować uzyskane wyniki.

Nauczę Was jak sprawdzić poprawność sporządzonych wykresów przy pomocy równowagi węzła wyciętego z ramy.

Oceny i recenzje uczniów

Aby dodać opinię, musisz być zalogowany.

Zaloguj się
Loading...
Wykresy sił wewnętrznych - ramy płaskie (metoda szybka) - I

59.99 zł

Bezpieczna płatność
 • 7 filmów
 • ponad 151 min materiału wideo
 • bez ograniczeń czasowych
 • dostęp 24/7 przez stronę
 • obsługa urządzeń mobilnych

59.99 zł