Image

Reakcje w belkach - I

Kurs nauczy Was jak obliczać reakcje podporowe w belkach swobodnie podpartych. Teoria w prostych słowach i zadania rozwiązane krok po kroku.
Czego nauczysz się na tym kursie?
 • Prostych sposobów jak właściwie znakować momenty na belkach.
 • Zastępować podpory odpowiednimi dla nich reakcjami.
 • Rzutować siły na poszczególne osie układu współrzędnych.
 • Zastępować obciążenie ciągłe siłą wypadkową.
 • Poznasz przykłady i zastosowanie belek w otaczającej nas rzeczywistości.
 • Sprawdzać poprawność swoich obliczeń na egzaminie lub kolokwium.
 • Szybko obliczać wartości reakcji podporowych w belkach swobodnie podpartych.
Program kursu

Całkowity czas: 2:28:39

1. Wstęp 0:00:49

W tym filmie wyjaśniam co to jest belka i z jakich elementów się składa. Wyjaśniam co to są i jak działają podpory w belkach. Pokazuje co to jest przegub oraz jak działają połączenia przegubowe. Na koniec omawiam rodzaje obciążeń jakie mogą występować na belkach. Wszystkie omawiane zagadnienia popieram przykładami z otaczającego nas świata.
W tym filmie wyjaśniam pojęcie reakcji podporowych, pokazuje przykłady z otaczającego nas świata oraz związek reakcji w belkach z trzecią zasadą dynamiki Newtona tj. zasadą wzajemności oddziaływań akcji i reakcji.
W tej części kursu pokazuje jak w prosty sposób zastąpić podpory w belce odpowiednimi dla nich reakcjami. Tłumaczę jak zrobić to w sposób logiczny, bez komiczności uczenia się na pamięć jakimi reakcjami zastąpić daną podporę.
W tym odcinku omówię działanie reakcji podporowych na przykładzie belki swobodnie podpartej. Za przykład posłuży mi most stalowy oparty na dwóch łożyskach przegubowych (przesuwnym i nieprzesuwnym).

To doskonały przykład, że obliczane przez nas zadania w których obliczamy reakcje podporowe w belkach są niezbędnym elementem projektowania każdej konstrukcji budowlanej.

W tym odcinku omówię zasadę powstawania momentu siły (momentu skręcającego).

Pokaże w jaki sposób siła działająca na ramieniu wywołuje moment. Wyjaśnię również zasadę działania pary sił oraz zinterpretuje jednostkę momentu.

Powyższe zagadnienia przedstawię na przykładzie klucza i siły działającej na ramieniu (długości) tego klucza. Wytłumaczę również sposób znakowania momentu w punkcie.

Zrozumienie zasady działania momentu skręcającego jest kluczowe w większości zadań z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów czy mechaniki budowli.

W tym odcinku kursu przejdę do obliczenia przykładowego zadania. W zadaniu obliczę reakcje podporowe w belce swobodnie podpartej obciążonej siłami skupionymi pionowymi i siłą skupioną poziomą.

Zacznę od przyjęcia układu współrzędnych i zastąpienia podpór odpowiednimi dla nich reakcjami. Następnie wykorzystując równania równowagi obliczę sumy rzutów sił na poszczególne osie układu współrzędnych oraz sumy momentów w punktach podarcia. Z powyższych równań wyznaczę wartości reakcji podporowych w każdej z podpór naszej belki.

Przy okazji powyższych działań nauczę Was jak w prosty sposób poradzić sobie ze znakowaniem momentów na belkach. Na koniec pokażę w jaki sposób sprawdzić wartości obliczonych reakcji podporowych.

W tym odcinku kursu przejdę do obliczenia przykładowego zadania. Różnica pomiędzy poprzednim filmem kursu polega na zastąpieniu jednostek symbolami. Jest to częsta forma rozwiązywania tego typu zadań na uczelniach technicznych w Polsce.

W tym zadaniu oblicze reakcje podporowe w belce swobodnie podpartej obciążonej siłami skupionymi pionowymi i siłą skupioną poziomą. Zacznę od przyjęcia układu współrzędnych i zastąpienia podpór odpowiednimi dla nich reakcjami. Następnie wykorzystując równania równowagi obliczę sumy rzutów sił na poszczególne osie układu współrzędnych oraz sumy momentów w punktach podarcia. Z powyższych równań wyznaczę wartości reakcji podporowych w każdej z podpór naszej belki.

Przy okazji powyższych działań nauczę Was jak w prosty sposób poradzić sobie ze znakowaniem momentów na belkach. Na koniec pokażę w jaki sposób sprawdzić wartości obliczonych reakcji podporowych.

W tym odcinku kursu rozwiąże krok po kroku kolejne zadanie. W tym zadaniu oblicze reakcje podporowe w belce swobodnie podpartej przewieszonej przez jedną z podpór. Belka jest obciążona siłami skupionymi pionowymi, siłą skupioną poziomą oraz momentem skupionym wywołanym na skutek działania pary sił.

Zacznę od przyjęcia układu współrzędnych i zastąpienia podpór odpowiednimi dla nich reakcjami. Następnie wykorzystując równania równowagi obliczę sumy rzutów sił na poszczególne osie układu współrzędnych oraz sumy momentów w punktach podarcia. Z powyższych równań wyznaczę wartości reakcji podporowych w każdej z podpór naszej belki.

Przy okazji powyższych działań nauczę Was jak w prosty sposób poradzić sobie ze znakowaniem momentów na belkach. Na koniec pokażę w jaki sposób sprawdzić wartości obliczonych reakcji podporowych.

W tym odcinku kursu rozwiąże krok po kroku kolejne zadanie. Różnica pomiędzy poprzednim filmem kursu polega na zastąpieniu jednostek symbolami. Jest to częsta forma rozwiązywania tego typu zadań na uczelniach technicznych w Polsce. W tym zadaniu oblicze reakcje podporowe w belce swobodnie podpartej przewieszonej przez jedną z podpór.

Belka jest obciążona siłami skupionymi pionowymi, siłą skupioną poziomą oraz momentem skupionym wywołanym na skutek działania pary sił. Zacznę od przyjęcia układu współrzędnych i zastąpienia podpór odpowiednimi dla nich reakcjami. Następnie wykorzystując równania równowagi obliczę sumy rzutów sił na poszczególne osie układu współrzędnych oraz sumy momentów w punktach podarcia. Z powyższych równań wyznaczę wartości reakcji podporowych w każdej z podpór naszej belki.

Przy okazji powyższych działań nauczę Was jak w prosty sposób poradzić sobie ze znakowaniem momentów na belkach. Na koniec pokażę w jaki sposób sprawdzić wartości obliczonych reakcji podporowych.

W tym odcinku kursu rozwiąże krok po kroku kolejne zadanie. W tym zadaniu oblicze reakcje podporowe w belce swobodnie podpartej . Belka jest obciążona obciążeniem ciągłym równomiernie rozłożonym, siłą skupioną pionową oraz siłą skupioną poziomą.

Zacznę od przyjęcia układu współrzędnych i zastąpienia podpór odpowiednimi dla nich reakcjami. W kolejnym kroku zastąpię obciążenie ciągłe wypadkową siłą ciężkości działającą w środku ciężkości obciążenia ciągłego równomiernie rozłożonego. Następnie wykorzystując równania równowagi obliczę sumy rzutów sił na poszczególne osie układu współrzędnych oraz sumy momentów w punktach podarcia. Z powyższych równań wyznaczę wartości reakcji podporowych w każdej z podpór naszej belki.

Przy okazji powyższych działań nauczę Was jak w prosty sposób poradzić sobie ze znakowaniem momentów na belkach. Na koniec pokażę w jaki sposób sprawdzić wartości obliczonych reakcji podporowych.

W tym odcinku kursu rozwiąże krok po kroku kolejne zadanie. W tym zadaniu oblicze reakcje podporowe w belce swobodnie podpartej przewieszonej przez jedną z podpór. Belka jest obciążona obciążeniem ciągłym równomiernie rozłożonym, siłą skupioną pionową oraz momentem skupionym.

Zacznę od przyjęcia układu współrzędnych i zastąpienia podpór odpowiednimi dla nich reakcjami. W kolejnym kroku zastąpię obciążenie ciągłe wypadkową siłą ciężkości działającą w środku ciężkości obciążenia ciągłego równomiernie rozłożonego. Następnie wykorzystując równania równowagi obliczę sumy rzutów sił na poszczególne osie układu współrzędnych oraz sumy momentów w punktach podarcia. Z powyższych równań wyznaczę wartości reakcji podporowych w każdej z podpór naszej belki.

Przy okazji powyższych działań nauczę Was jak w prosty sposób poradzić sobie ze znakowaniem momentów na belkach. Na koniec pokażę w jaki sposób sprawdzić wartości obliczonych reakcji podporowych.

W tym odcinku kursu rozwiąże krok po kroku kolejne zadanie. Różnica pomiędzy poprzednim filmem kursu polega na zastąpieniu jednostek symbolami. Jest to częsta forma rozwiązywania tego typu zadań na uczelniach technicznych w Polsce. W tym zadaniu oblicze reakcje podporowe w belce swobodnie podpartej przewieszonej przez jedną z podpór. Belka jest obciążona obciążeniem ciągłym równomiernie rozłożonym, siłą skupioną pionową oraz momentem skupionym.

Zacznę od przyjęcia układu współrzędnych i zastąpienia podpór odpowiednimi dla nich reakcjami. W kolejnym kroku zastąpię obciążenie ciągłe wypadkową siłą ciężkości działającą w środku ciężkości obciążenia ciągłego równomiernie rozłożonego. Następnie wykorzystując równania równowagi obliczę sumy rzutów sił na poszczególne osie układu współrzędnych oraz sumy momentów w punktach podarcia. Z powyższych równań wyznaczę wartości reakcji podporowych w każdej z podpór naszej belki.

Przy okazji powyższych działań nauczę Was jak w prosty sposób poradzić sobie ze znakowaniem momentów na belkach. Na koniec pokażę w jaki sposób sprawdzić wartości obliczonych reakcji podporowych.

Wymagania
 • Matematyka na poziomie 2 klasy szkoły średniej.
 • Chęci, pozytywne nastawienie i trochę zaangażowania :)
Opis kursu

Jest to pierwszy poziom kursu obliczania reakcji podporowych w belkach swobodnie podpartych.

Cały kurs składa się z 13 filmów, dostępnych do obejrzenia zupełnie za darmo. Celem kursu jest nauczyć Was jak obliczać reakcje podporowe w belkach swobodnie podpartych.

W pierwszych odcinkach kursu wyjaśnię Wam co to jest belka, podam rodzaje podpór i obciążeń występujących na belkach oraz pokaże w jaki sposób bez uczenia się tego na pamięć zastąpić podpory odpowiednimi dla nich reakcjami. Wszystkie zagadnienia, o których będę mówił będę popierał przykładami z otaczającego nas świata.

Kiedy będziemy mieli za sobą wstęp, rozwiąże kilka przykładów belek swobodnie podpartych z różnymi rodzajami obciążeń oraz o zróżnicowanym stopniu trudności. Na końcu każdego zadania pokażę, Wam jak sprawdzać uzyskane wyniki.

Reakcje w belkach - I

Darmowy

Kurs obejmuje:

 • 13 filmów
 • łącznie ponad 149 min materiału wideo
 • nieograniczony czasowo dostęp
 • Autor:
  Rafał Mstowski
 • Utworzony:
  11 kwietnia 2019
 • Ostatnia aktualizacja:
  27 października 2019

Używamy plików cookie i innych technologii, aby poprawić jakość przeglądania naszej witryny, analizować ruch w naszej witrynie i wiedzieć, skąd pochodzą nasi użytkownicy. Przeglądając naszą stronę, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie i innych technologii. Dowiedz się więcej