Reakcje podporowe w belkach - I (kurs online) | DobryKorepetytor

Reakcje podporowe w belkach - I

Kurs nauczy Was jak obliczać reakcje podporowe w belkach swobodnie podpartych. Teoria w prostych słowach i zadania rozwiązane krok po kroku.

Udostępnij:

Darmowy
Czego się nauczysz?
 • Prostych sposobów jak właściwie znakować momenty na belkach.
 • Zastępować podpory odpowiednimi dla nich reakcjami.
 • Rzutować siły na poszczególne osie układu współrzędnych.
 • Zastępować obciążenie ciągłe siłą wypadkową.
 • Poznasz przykłady i zastosowanie belek w otaczającej nas rzeczywistości.
 • Sprawdzać poprawność swoich obliczeń na egzaminie lub kolokwium.
 • Szybko obliczać wartości reakcji podporowych w belkach swobodnie podpartych.

Program kursu Rozwiń

Całkowity czas: 2:28:39

+ 1. Wstęp 0:00:49

W tym filmie wyjaśniam co to jest belka i z jakich elementów się składa. Wyjaśniam co to są i jak działają podpory w belkach. Pokazuje co to jest przegub oraz jak działają połączenia przegubowe. Na koniec omawiam rodzaje obciążeń jakie mogą występować na belkach. Wszystkie omawiane zagadnienia popieram przykładami z otaczającego nas świata.

W tym filmie wyjaśniam pojęcie reakcji podporowych, pokazuje przykłady z otaczającego nas świata oraz związek reakcji w belkach z trzecią zasadą dynamiki Newtona tj. zasadą wzajemności oddziaływań akcji i reakcji.

W tej części kursu pokazuje jak w prosty sposób zastąpić podpory w belce odpowiednimi dla nich reakcjami. Tłumaczę jak zrobić to w sposób logiczny, bez komiczności uczenia się na pamięć jakimi reakcjami zastąpić daną podporę.

W tym odcinku omówię działanie reakcji podporowych na przykładzie belki swobodnie podpartej. Za przykład posłuży mi most stalowy oparty na dwóch łożyskach przegubowych (przesuwnym i nieprzesuwnym).

To doskonały przykład, że obliczane przez nas zadania w których obliczamy reakcje podporowe w belkach są niezbędnym elementem projektowania każdej konstrukcji budowlanej.

W tym odcinku omówię zasadę powstawania momentu siły (momentu skręcającego).

Pokaże w jaki sposób siła działająca na ramieniu wywołuje moment. Wyjaśnię również zasadę działania pary sił oraz zinterpretuje jednostkę momentu.

Powyższe zagadnienia przedstawię na przykładzie klucza i siły działającej na ramieniu (długości) tego klucza. Wytłumaczę również sposób znakowania momentu w punkcie.

Zrozumienie zasady działania momentu skręcającego jest kluczowe w większości zadań z zakresu mechaniki, wytrzymałości materiałów czy mechaniki budowli.

W tym odcinku kursu przejdę do obliczenia przykładowego zadania. W zadaniu obliczę reakcje podporowe w belce swobodnie podpartej obciążonej siłami skupionymi pionowymi i siłą skupioną poziomą.

Zacznę od przyjęcia układu współrzędnych i zastąpienia podpór odpowiednimi dla nich reakcjami. Następnie wykorzystując równania równowagi obliczę sumy rzutów sił na poszczególne osie układu współrzędnych oraz sumy momentów w punktach podarcia. Z powyższych równań wyznaczę wartości reakcji podporowych w każdej z podpór naszej belki.

Przy okazji powyższych działań nauczę Was jak w prosty sposób poradzić sobie ze znakowaniem momentów na belkach. Na koniec pokażę w jaki sposób sprawdzić wartości obliczonych reakcji podporowych.

W tym odcinku kursu przejdę do obliczenia przykładowego zadania. Różnica pomiędzy poprzednim filmem kursu polega na zastąpieniu jednostek symbolami. Jest to częsta forma rozwiązywania tego typu zadań na uczelniach technicznych w Polsce.

W tym zadaniu oblicze reakcje podporowe w belce swobodnie podpartej obciążonej siłami skupionymi pionowymi i siłą skupioną poziomą. Zacznę od przyjęcia układu współrzędnych i zastąpienia podpór odpowiednimi dla nich reakcjami. Następnie wykorzystując równania równowagi obliczę sumy rzutów sił na poszczególne osie układu współrzędnych oraz sumy momentów w punktach podarcia. Z powyższych równań wyznaczę wartości reakcji podporowych w każdej z podpór naszej belki.

Przy okazji powyższych działań nauczę Was jak w prosty sposób poradzić sobie ze znakowaniem momentów na belkach. Na koniec pokażę w jaki sposób sprawdzić wartości obliczonych reakcji podporowych.

W tym odcinku kursu rozwiąże krok po kroku kolejne zadanie. W tym zadaniu oblicze reakcje podporowe w belce swobodnie podpartej przewieszonej przez jedną z podpór. Belka jest obciążona siłami skupionymi pionowymi, siłą skupioną poziomą oraz momentem skupionym wywołanym na skutek działania pary sił.

Zacznę od przyjęcia układu współrzędnych i zastąpienia podpór odpowiednimi dla nich reakcjami. Następnie wykorzystując równania równowagi obliczę sumy rzutów sił na poszczególne osie układu współrzędnych oraz sumy momentów w punktach podarcia. Z powyższych równań wyznaczę wartości reakcji podporowych w każdej z podpór naszej belki.

Przy okazji powyższych działań nauczę Was jak w prosty sposób poradzić sobie ze znakowaniem momentów na belkach. Na koniec pokażę w jaki sposób sprawdzić wartości obliczonych reakcji podporowych.

W tym odcinku kursu rozwiąże krok po kroku kolejne zadanie. Różnica pomiędzy poprzednim filmem kursu polega na zastąpieniu jednostek symbolami. Jest to częsta forma rozwiązywania tego typu zadań na uczelniach technicznych w Polsce. W tym zadaniu oblicze reakcje podporowe w belce swobodnie podpartej przewieszonej przez jedną z podpór.

Belka jest obciążona siłami skupionymi pionowymi, siłą skupioną poziomą oraz momentem skupionym wywołanym na skutek działania pary sił. Zacznę od przyjęcia układu współrzędnych i zastąpienia podpór odpowiednimi dla nich reakcjami. Następnie wykorzystując równania równowagi obliczę sumy rzutów sił na poszczególne osie układu współrzędnych oraz sumy momentów w punktach podarcia. Z powyższych równań wyznaczę wartości reakcji podporowych w każdej z podpór naszej belki.

Przy okazji powyższych działań nauczę Was jak w prosty sposób poradzić sobie ze znakowaniem momentów na belkach. Na koniec pokażę w jaki sposób sprawdzić wartości obliczonych reakcji podporowych.

W tym odcinku kursu rozwiąże krok po kroku kolejne zadanie. W tym zadaniu oblicze reakcje podporowe w belce swobodnie podpartej . Belka jest obciążona obciążeniem ciągłym równomiernie rozłożonym, siłą skupioną pionową oraz siłą skupioną poziomą.

Zacznę od przyjęcia układu współrzędnych i zastąpienia podpór odpowiednimi dla nich reakcjami. W kolejnym kroku zastąpię obciążenie ciągłe wypadkową siłą ciężkości działającą w środku ciężkości obciążenia ciągłego równomiernie rozłożonego. Następnie wykorzystując równania równowagi obliczę sumy rzutów sił na poszczególne osie układu współrzędnych oraz sumy momentów w punktach podarcia. Z powyższych równań wyznaczę wartości reakcji podporowych w każdej z podpór naszej belki.

Przy okazji powyższych działań nauczę Was jak w prosty sposób poradzić sobie ze znakowaniem momentów na belkach. Na koniec pokażę w jaki sposób sprawdzić wartości obliczonych reakcji podporowych.

W tym odcinku kursu rozwiąże krok po kroku kolejne zadanie. W tym zadaniu oblicze reakcje podporowe w belce swobodnie podpartej przewieszonej przez jedną z podpór. Belka jest obciążona obciążeniem ciągłym równomiernie rozłożonym, siłą skupioną pionową oraz momentem skupionym.

Zacznę od przyjęcia układu współrzędnych i zastąpienia podpór odpowiednimi dla nich reakcjami. W kolejnym kroku zastąpię obciążenie ciągłe wypadkową siłą ciężkości działającą w środku ciężkości obciążenia ciągłego równomiernie rozłożonego. Następnie wykorzystując równania równowagi obliczę sumy rzutów sił na poszczególne osie układu współrzędnych oraz sumy momentów w punktach podarcia. Z powyższych równań wyznaczę wartości reakcji podporowych w każdej z podpór naszej belki.

Przy okazji powyższych działań nauczę Was jak w prosty sposób poradzić sobie ze znakowaniem momentów na belkach. Na koniec pokażę w jaki sposób sprawdzić wartości obliczonych reakcji podporowych.

W tym odcinku kursu rozwiąże krok po kroku kolejne zadanie. Różnica pomiędzy poprzednim filmem kursu polega na zastąpieniu jednostek symbolami. Jest to częsta forma rozwiązywania tego typu zadań na uczelniach technicznych w Polsce. W tym zadaniu oblicze reakcje podporowe w belce swobodnie podpartej przewieszonej przez jedną z podpór. Belka jest obciążona obciążeniem ciągłym równomiernie rozłożonym, siłą skupioną pionową oraz momentem skupionym.

Zacznę od przyjęcia układu współrzędnych i zastąpienia podpór odpowiednimi dla nich reakcjami. W kolejnym kroku zastąpię obciążenie ciągłe wypadkową siłą ciężkości działającą w środku ciężkości obciążenia ciągłego równomiernie rozłożonego. Następnie wykorzystując równania równowagi obliczę sumy rzutów sił na poszczególne osie układu współrzędnych oraz sumy momentów w punktach podarcia. Z powyższych równań wyznaczę wartości reakcji podporowych w każdej z podpór naszej belki.

Przy okazji powyższych działań nauczę Was jak w prosty sposób poradzić sobie ze znakowaniem momentów na belkach. Na koniec pokażę w jaki sposób sprawdzić wartości obliczonych reakcji podporowych.

Wymagania
 • Matematyka na poziomie 2 klasy szkoły średniej.
 • Chęci, pozytywne nastawienie i trochę zaangażowania :)
Opis kursu

Jest to pierwszy poziom kursu obliczania reakcji podporowych w belkach swobodnie podpartych.

Cały kurs składa się z 13 filmów, dostępnych do obejrzenia zupełnie za darmo. Celem kursu jest nauczyć Was jak obliczać reakcje podporowe w belkach swobodnie podpartych.

W pierwszych odcinkach kursu wyjaśnię Wam co to jest belka, podam rodzaje podpór i obciążeń występujących na belkach oraz pokaże w jaki sposób bez uczenia się tego na pamięć zastąpić podpory odpowiednimi dla nich reakcjami. Wszystkie zagadnienia, o których będę mówił będę popierał przykładami z otaczającego nas świata.

Kiedy będziemy mieli za sobą wstęp, rozwiąże kilka przykładów belek swobodnie podpartych z różnymi rodzajami obciążeń oraz o zróżnicowanym stopniu trudności. Na końcu każdego zadania pokażę, Wam jak sprawdzać uzyskane wyniki.

Oceny i recenzje uczniów

Ocena kursu

5.0/5
(11)
5
100%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%

Aby dodać opinię, musisz być zalogowany.

Zaloguj się
Loading...
Reakcje podporowe w belkach - I

Darmowy

 • 13 filmów
 • ponad 149 min materiału wideo
 • bez ograniczeń czasowych
 • dostęp 24/7 przez stronę
 • obsługa urządzeń mobilnych