Kursy z przedmiotu Mechanika | DobryKorepetytor

Kursy z przedmiotu Mechanika (14)

Wybieraj spośród najlepiej ocenianych kursów z przedmiotu Mechanika Techniczna. Naucz się rozwiązywać belki, ramy i kratownice. Ucz się kiedy chcesz i gdzie chcesz.

Mechanika to dział fizyki, który możemy podzielić na trzy podstawowe poddziały:

Mechanika, jest przedmiotem, z którym zetkną się wszyscy studenci wyższych uczelni technicznych w Polsce i na Świecie. Studenci pierwszego lub drugiego semestru studiów inżynierskich mają do zaliczenia egzamin z Mechaniki Technicznej, lub Mechaniki Ogólnej.

Kierunki studiów, na których zakres nauczania mechaniki jest najszerszy to:

W dużo mniejszym zakresie mechanika jest wykładana na takich kierunkach inżynierskich jak: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Biomechanika, Bezpieczeństwo i Ochrona Pracy, Metalurgia, Wzornictwo, Transport i Logistyka.

Główne zagadnienia z zakresu Mechaniki, jakie omawiane są na ww. kierunkach inżynierskich to:

Statyka:

Kinematyka:

Dynamika:

Najczęściej studenci uczelni technicznych mają duże problemy w zrozumieniu podstawowych zagadnień z zakresu mechaniki - statyki. Duże problemy stwarza, zastąpienie podpór odpowiednimi dla nich reakcjami, a następnie zapisanie równań równowagi i przy ich pomocy wyznaczenia wartości reakcji podporowych. Te problemy dotyczą głównie belek i ram.

Również sporządzanie wykresów sił wewnętrznych w belkach i ramach sprawia sporo problemów. Szczególnie trudne wydaje się znakowanie momentów gnących przy wykorzystaniu włókien spodnich (włókien oznaczonych lub uprzywilejowanych) oraz wyznaczanie ekstremum momentu gnącego.

Problemy stwarza również wyznaczanie sił normalnych (osiowych) w prętach kratownicy przy wykorzystaniu metody Rittera i Równoważenia Węzłów. Częste błędy dotyczą niewłaściwego zastosowania twierdzeń o prętach zerowych.

Nawet studenci takich renomowanych uczelni jak Politechnika Śląska, Politechnika Krakowska, Politechnika Poznańska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Gdańska, Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka czy Rzeszowska nie są w stanie ustrzec się przed problemami w zaliczeniu egzaminu z mechaniki.