Soldis PROJEKTANT - ugięcia i kąty obrotu belek

W tym kursie naucze Was obliczać ugięcie i kąty obrotu (kąty ugięcia) w belkach za pomocą programu Soldis PROJEKTANT

Udostępnij:

Czego się nauczysz?

 • Jak obliczyć wartość ugięcia i kąta obrotu (kąta ugięcia) belek w programie komputerowym Soldis PROJEKTANT
 • Dowiesz się jak zweryfikować wyniki obliczeń ręcznych wartości linii ugięcia i kąta obrotu
 • Jak obliczyć rzeczywistą wartość przemieszczeń belek o przekroju prostokątnym, stalowym walcowanym i innym definiowanym
 • Jak obliczyć rzeczywistą wartość przemieszczeń w zależności od wartości modułu Younga
 • Jak wyznaczyć wykres przemieszczeń

Program kursu

Rozwiń wszystko

Całkowity czas: 0:53:26

+ 1. Wstęp 0:01:45

W tym filmie omówię procedurę uruchomienia programu Soldis PROJEKTANT. Przedstawie Wam jaki  moduł programu wybrać do prowadzenia obliczeń oraz analizy wartości ugięcia i kąta ugięcia belek.

W pierwszym przykładzie kursu skupiamy się na obliczaniu ugięcia i kąta obrotu belki wspornikowej za pomocą programu Soldis PROJEKTANT. Belka ta jest obciążona siłą skupioną oraz momentem skupionym, a jej przekrój wykonany jest ze stali o module Younga wynoszącym 210 GPa. Przekrój belki ma prostokątny kształt o wymiarach 10x25 cm. 

Na początku zajmiemy się utworzeniem profilu belki, w celu nadania jej odpowiednich parametrów charakterystyki geometrycznej. Następnie zweryfikujemy wartość modułu Younga i przystąpimy do zamodelowania schematu statycznego i obciążenia. 

Po wykonaniu obliczeń statycznych i przygotowaniu odpowiednich danych w programie Soldis PROJEKTANT, przechodzimy do generowania wykresu przemieszczeń belki. Na wykresie będziemy mogli odczytać wartości ugięcia oraz kąta obrotu (kąty ugięcia) w różnych punktach belki. Te wyniki pozwolą nam lepiej zrozumieć, jak belka reaguje na zadane obciążenie i jakie deformacje zachodzą w jej strukturze.

W drugim przykładzie kursu wykonujemy obliczania ugięcia i kąta obrotu belki swobodnie podpartej. Belka ta jest obciążona siłą skupioną w środku rozpiętości. Jej przekrój wykonany jest ze stali o module Younga równym 210 GPa. Profil belki ma kształt prostokąta o wymiarach 10x20 cm.

Na początku tworzymy profil belki w programie Soldis PROJEKTANT, aby nadać mu odpowiednie parametry geometryczne. Następnie sprawdzamy wartość modułu Younga i przystępujemy do modelowania schematu statycznego oraz obciążenia belki.

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych kroków w programie Soldis PROJEKTANT, przechodzimy do przeprowadzenia obliczeń statycznych. Następnie generujemy wykres przemieszczeń belki, który pozwala nam odczytać wartości ugięcia i kąta obrotu (kąty ugięcia) w odpowiednich punktach. Dzięki temu możemy dokładnie ocenić zachowanie belki pod wpływem obciążenia i uzyskać konkretne wyniki, które opisują jej ugięcie i obrót.

W trzecim przykładzie kursu skupiamy się na obliczaniu ugięcia i kąta obrotu belki wspornikowej. Układ ten jest obciążony obciążeniem ciągłym równomiernie rozłożonym oraz momentem skupionym. Przekrój belki wykonany jest z walcowanego profilu stalowego dwuteownika IPN 220, a jej moduł Younga wynosi 210 GPa.

Na początku, w programie Soldis PROJEKTANT, definiujemy profil belki, aby nadać mu odpowiednie parametry geometryczne. Następnie sprawdzamy wartość modułu Younga i przystępujemy do modelowania schematu statycznego oraz obciążenia belki.

Po wykonaniu wszystkich kroków, przystępujemy do przeprowadzenia obliczeń statycznych. Następnie generujemy wykres przemieszczeń belki, który pozwala nam odczytać wartości ugięcia i kąta obrotu (kąty ugięcia) w jej odpowiednich punkach. Dzięki temu możemy dokładnie analizować zachowanie belki pod wpływem obciążenia i uzyskać konkretne wyniki, które opisują jej ugięcie i obrót. 

W czwartym przykładzie kursu skupiamy się na obliczaniu deformacji i rotacji belki wspornikowej. Układ ten jest obciążony równomiernie rozłożonym obciążeniem ciągłym oraz momentem skupionym. Belka ta ma przekrój wykonany z walcowanego profilu stalowego, dokładnie ceownika UPN 200. Moduł Younga wynosi 210 GPa.

Wpierw, w programie Soldis PROJEKTANT, definiujemy geometrię profilu belki, nadając mu odpowiednie parametry. Następnie sprawdzamy wartość modułu Younga i przystępujemy do modelowania schematu statycznego oraz obciążenia belki.

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności, przystępujemy do przeprowadzenia obliczeń statycznych. Na tej podstawie generujemy wykresy deformacji belki, które pozwalają nam odczytać wartości przemieszczenia pionowego i rotacji (kąt obrotu) w różnych punktach belki. Dzięki temu możemy dokładnie analizować zachowanie belki pod wpływem obciążenia i otrzymać konkretne wyniki opisujące jej deformacje i rotację.

W piątym przykładzie kursu skupiamy się na obliczaniu przemieszczeń belki przegubowej. Układ ten jest obciążony równomiernie rozłożonym obciążeniem ciągłym. Przekrój belki został wykonany z walcowanego profilu stalowego, dla którego zdefiniowano dokładną wartość wskaźnika momentu bezwładności. Moduł Younga wynosi 210 GPa.

Przed przystąpieniem do definiowania geometrii profilu belki przystąpimy do określenia wymiarów przekroju zastępczego określonego na podstawie wskaźnika momentu bezwładności. Otrzymane długości boków profilu zdefiniujemy w programie Soldis PROJEKTANT, dzięki czemu otrzymamy odpowiednią wartość momentu bezwładności przekroju. Następnie przystępujemy do weryfikacji wartości modułu Younga, który jest miarą sztywności materiału oraz do modelowania schematu statycznego i wprowadzenia obciążenia belki.

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych kroków przystępujemy do przeprowadzenia analizy. Na podstawie obliczeń generujemy wykresy, które wizualizują deformacje belki oraz rotacje (kąty ugięcia) w różnych punktach belki. Dzięki tym wykresom możemy szczegółowo analizować zachowanie belki pod wpływem obciążenia i otrzymać konkretne wyniki opisujące jej deformacje i rotację.

W ostatnim przykładzie kursu skupiamy się na obliczaniu przemieszczeń belki wspornikowej. Układ ten jest obciążony równomiernie rozłożonym obciążeniem ciągłym oraz momentem skupionym. W tym przykładzie wartości literowe (symbole) definiują geometrie, obciążenie, przekrój oraz sztywność belki.

Przed przystąpieniem do definiowania profilu, geometrii oraz obciązenia belki, omówię w jaki sposób zamienić symbole na wartości liczbowe. 

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności przystąpimy do przeprowadzenia analizy. Na podstawie obliczeń statycznych wygenerujemy wykres przemieszczeń i odczytamy wartość ugięcia oraz kąta ugięcia w wybranym punkcie belki.

Wymagania

 • Podstawowa znajomość obsługi komputera
 • Opanowane zagadnienia z kursu „Soldis PROJEKTANT - reakcje podporowe i siły wewnętrzne w belkach”.

Opis kursu

W tym kursie naucze Was skutecznego wykorzystywania programu Soldis PROJEKTANT do obliczania ugięć i kątów ugięcia w belkach. 

Na wstępie przedstawię procedurę uruchomienia odpowiedniego modułu programu. Kolejno przystąpimy do modelowania profilu belki. W przykładach będziemy definować przekroje prostokątne, stalowe walcowane w postaci dwuteownika oraz ceownika, a także przekroje zastępcze dla zdefiniowanej wartości wskaźnika momentu bezwładności. 

Pokaże Wam jak modeluje schemat statyczny i obciążenia dla różnego rodzaju belek.

Po wykonaniu wszystkich niezbędnych czynności, przystąpimy do przeprowadzenia obliczeń statycznych. Na tej podstawie wygenerujemy wykres przemieszczeń, a następnie odczytamy wartość ugięcia pionowego i kąta obrotu w wybranych punktach belki.

Dzięki temu kursowi zdobędziesz praktyczne umiejętności analizy i weryfikacji wyników obliczeń ręcznych przy użyciu oprogramowania komputerowego. Bez problemu poradzisz sobie z sprawdzeniem zadań wykonanymi różnymi metodami m. in. metodą Clebsha, Maxwella-Mohra, Castigliano, czy metodą obciążeń wtórnych. Nie trać czasu na ręczną weryfikacje wyników obliczeń lub na zwrotkę błędnie wykonanego projektu od prowadzącego. Uważam, że mój kurs dostarczy Wam solidną dawkę wiedzy i umiejętności.

Kurs został stworzony z myślą o inżynierach, studentach oraz wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie analizy i projektowania  konstrukcji. Niezależnie od Twojego poziomu doświadczenia, ten kurs zapewni Ci solidne fundamenty i praktyczne wskazówki dotyczące korzystania z programu Soldis PROJEKTANT.

Kurs jest dostępny w formie online, co daje Ci elastyczność w dostępie do materiałów szkoleniowych w dogodnym dla Ciebie czasie i miejscu. Możesz uczyć się w swoim tempie oraz powtarzać trudniejsze zagadnienia.

Nie czekaj dłużej! Dołącz do kursu i zdobądź niezbędne umiejętności w obszarze obliczania ugięć i kątów obrotu w belkach za pomocą programu Soldis PROJEKTANT. 

O autorze kursu

tomasz-meller-avatar

Tomasz Meller

Jestem zawodowym korepetytorem z ponad 10-letnim doświadczeniem. Posiadam uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Pomagam rozwijać wiedzę, umiejętności oraz świadomość na temat projektowania i wykonywania obiektów budowlanych.
Zobacz profil

Oceny i recenzje uczniów

Razem z korepetytorami pracujemy nad jak najlepszą jakością kursów, dlatego Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.

Aby dodać opinię, musisz być zalogowany.

Zaloguj się
Loading...
Soldis PROJEKTANT - ugięcia i kąty obrotu belek

49.99 zł

Bezpieczna płatność
 • 8 filmów
 • ponad 53 min materiału wideo
 • bez ograniczeń czasowych
 • dostęp 24/7 przez stronę
 • obsługa urządzeń mobilnych

49.99 zł