Funkcja kwadratowa - poziom podstawowy

Kurs ten ma na celu nauczyć rozwiązywania zadań z funkcji kwadratowej. Przeznaczony jest on dla uczniów szkoły średniej z poziomu podstawowego.

Udostępnij:

Autor:Piotr Dejnek

Czego się nauczysz?

 • Interpretacji współczynników “a”, “b”, “c” we wzorze funkcji kwadratowej w postaci ogólnej.
 • Jak przekształcić wzór funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do kanonicznej, iloczynowej, z postaci kanonicznej na ilocz
 • Szybkiego szkicowania wykresów funkcji kwadratowej
 • Odczytywania własności funkcji kwadratowej na podstawie wykresu
 • Jak wyznaczyć największą i najmniejszą wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym
 • Rozwiązywania zadań optymalizacyjnych
 • Rozwiązywania równań kwadratowych na kilka sposób (bez użycia delty oraz z jej użyciem)
 • Rozwiązywania nierówności kwadratowych

Program kursu

Rozwiń wszystko

Całkowity czas: 14:24:09

+ 1. Wstęp 0:01:14

W tym odcinku wyjaśnię od podstaw co to jest funkcja kwadratowa z definicji. 

Następnie pokażę jak wygląda wykres funkcji kwadratowej, czym są miejsca zerowe a także w jaki sposób obliczyć współrzędne wierzchołka paraboli.


Przedstawię również co to jest wyróżnik trójmianu kwadratowego oraz w jaki sposób odczytać ze wzoru funkcji kwadratowej w postaci ogólnej współrzędne punktu przecięcia wykresu z osią OY. W tym odcinku rozwiążę kilka zadań maturalnych związane z postacią ogólną.

W tym odcinku wyjaśnię czym jest postać kanoniczna funkcji kwadratowej oraz w jaki sposób odczytać z niej współrzędne wierzchołka paraboli.

Następnie pokażę jak w szybki sposób wyznaczyć równanie osi symetrii paraboli. Wyjaśnię w jaki sposób przekształcić wzór funkcji kwadratowej z postaci ogólnej do postaci kanonicznej. 

Pokażę również w jaki sposób na podstawie wzoru funkcji kwadratowej w postaci kanonicznej wyznaczyć zbiór wartości, przedziały monotoniczności funkcji.

W tym nagraniu pokażę czym jest postać iloczynowa funkcji kwadratowej oraz jaka jest zależność pomiędzy liczbą miejsc zerowych funkcji kwadratowej a wartością delty.

Wyjaśnię w jaki sposób wyznaczyć miejsca zerowe funkcji kwadratowej oraz jak przejść z postaci ogólnej do iloczynowej oraz z iloczynowej na ogólną. 

Objaśnię również w jaki sposób przejść z postaci kanonicznej do postaci iloczynowej.

Pokażę jak za pomocą kilku prostych obliczeń narysować wykres funkcji kwadratowej.

W nagraniu przedstawię jak to zrobić gdy dana jest postać ogólna, iloczynowa oraz kanoniczna.


W tym odcinku pokażę w jaki sposób odczytywać własności funkcji kwadratowej na podstawie wykresu takie jak: dziedzina, zbiór wartości, miejsca zerowe, argumenty dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie, argumenty dla których funkcja przyjmuje wartości niedodatnie, przedziały monotoniczności funkcji oraz największą i najmniejszą wartość funkcji.

W tym odcinku na sporej ilości przykładów o zróżnicowanym stopniu trudności pokażę w jaki sposób wyznaczać wzór funkcji kwadratowej gdy dane są jej własności. Przykładowe zagadnienie: wyznacz współczynniki “b” i “c” funkcji kwadratowej wiedząc, że wartości funkcji dla argumentów -3 i -2 są równe.

W tym nagraniu pokażę w jaki sposób wyznaczyć największą i najmniejszą wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym gdy dana jest postać ogólna, postać kanoniczna oraz postać iloczynowa.

Na tej lekcji pokażę w jaki sposób rozwiązywać typ zadań z którym uczniowie mają najczęściej problem - zadania optymalizacyjne z wykorzystaniem funkcji kwadratowej. Przedstawię gotowy schemat, który zadziała w każdym zadaniu optymalizacyjnym na poziomie podstawowym i którego trzymanie się zagwarantuje wykonanie takich zadań bez problemu. 

W tym odcinku wyjaśnię w jaki sposób rozwiązywać równania kwadratowe. Jest spora grupa równań kwadratowych w których nie trzeba obliczać delty, aby dane równanie rozwiązać. Pokażę na kilkudziesięciu przykładach typy takich równań i jak sobie w nich radzić bez liczenia delty. Wyjaśnię również, jak rozwiązać dosłownie każde równanie kwadratowe tak aby się nie zastanawiać czy dany sposób w konkretnym przykładzie zadziała czy nie. 

Do rozwiązywania równań kwadratowych będę często wykorzystywał wzory skróconego mnożenia. W tym odcinku rozwiążę również kilka zadań pochodzących z matur.

W tym odcinku wyjaśnię w jaki sposób rozwiązywać nierówności kwadratowe. Pokażę wszystkie możliwe przypadki jakie mogą się pojawić, gdy będziesz je rozwiązywał w szkole na zajęciach. 

Wytłumaczę w jaki sposób odczytywać zbiór rozwiązań nierówności kwadratowej w każdym przypadku: gdy delta jest mniejsza od zera lub równa zero lub większa od zera, gdy ramiona paraboli są zwrócone w górę, w dół. 

Wyjaśnię również w jaki sposób rozwiązywać niektóre nierówności kwadratowe bez jakichkolwiek obliczeń.

W tym odcinku będę rozwiązywał tylko i wyłącznie zadania maturalne z ubiegłych lat. Na przykładzie kilkunastu zadań maturalnych pokażę, że są one bardzo schematyczne i bardzo łatwo uzyskać maksymalną liczbę punktów z tego typu zadania.

Wymagania

 • Podstawowe działania na wyrażeniach algebraicznych typu dodawanie, odejmowanie, mnożenie wyrażenia przed nawias itp.
 • Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków

Opis kursu

Jest to kurs przeznaczony dla uczniów szkoły średniej dla poziomu podstawowego, którzy mają przed sobą egzamin maturalny. 

Kurs ten nauczy Cię rozwiązywania dosłownie każdego typu zadań z funkcji kwadratowej.

Co roku na maturze z funkcji kwadratowej pojawiają się 2-4 zadania zamknięte oraz jedno zadanie otwarte polegające na rozwiązaniu nierówności kwadratowej. Czasami również pojawia się jeszcze dodatkowe otwarte zadanie w którym trzeba wprost rozwiązać równanie kwadratowe. 

Podsumowując zatem: za 2-4 zadania zamknięte możesz uzyskać 2-4 punkty. Rozwiązanie nierówności kwadratowej zawsze jest za 2 punkty. Dołóżmy do tego zadanie z iloczynem nawiasów równym zero, w którym w jednym z nawiasów jest trójmian kwadratowy, czyli tak naprawdę kolejne zadanie z funkcji kwadratowej - takie zadanie również zazwyczaj jest za 2 punkty. Zatem po dodaniu wszystkich możliwych punktów do zdobycia może być: 2-4 punkty za zadania zamknięte + 2 pkt za nierówność kwadratową + 2 pkt za dodatkowe równanie kwadratowe łącznie daje nam 6-8 punktów do zdobycia, czyli to jest około 12-16% do zdobycia na maturze z samej funkcji kwadratowej!

Pomijam już fakt, że w innych zadaniach np. z ciągów / planimetrii / geometrii analitycznej / stereometrii również bardzo często pojawia się “przy okazji” równanie lub nierówność kwadratowa do rozwiązania. W kluczu odpowiedzi za poprawne rozwiązanie takiego równania lub nierówności kwadratowej w zadaniu z ciągów czy geometrii analitycznej również oczywiście przyznawane są około 1-2 punkty. 

Podsumowując zatem - jeżeli miałbym wskazać jeden dział, którego stosunkowo łatwo się nauczyć i jest najbardziej punktowany, to byłaby to właśnie funkcja kwadratowa. Jest to szczególnie cenna wiedza dla osób, które chcą mieć maturę z matematyki jak najszybciej z głowy i mieć te 30% po prostu. 

W całym kursie rozwiązuję dokładnie 100 zadań z funkcji kwadratowej - na początku pokazuję czym jest postać ogólna oraz jak interpretować współczynniki “a”, “b”, “c” w postaci ogólnej. W kolejnych odcinkach pokazuję czym jest postać kanoniczna oraz iloczynowa i w jaki sposób przekształcać wszystkie postacie do innej tzn. ogólną na iloczynową, ogólną na kanoniczną, iloczynową na ogólną i wszystkie możliwe pozostałe konfiguracje. Rozwiązuję również zadania maturalne związane z poszczególnymi postaciami.

Wytłumaczę również jak w szybki i prosty sposób rysować wykresy funkcji kwadratowych, a w kolejnym odcinku jak odczytywać własności funkcji kwadratowej na podstawie wykresu typu: dziedzina, zbiór wartości, przedziały monotoniczności, przedziały w których funkcja przyjmuje wartości dodatnie / ujemne itd.

Pokażę również jak obliczać największą i najmniejszą wartość funkcji kwadratowej w przedziale domkniętym, natomiast w kolejnym odcinku pokażę gotowy schemat rozwiązywania zadań optymalizacyjnych, który zadziała w dosłownie każdym zadaniu tego typu. 


Następnie pokażę w jaki sposób rozwiązywać równania i nierówności kwadratowe. Na kilkudziesięciu przykładach omówię wszystkie możliwe typy równań i nierówności kwadratowych jakie możesz napotkać podczas nauki - na koniec całą poznaną wiedzę wykorzystamy do rozwiązywania równań i nierówności kwadratowych z matur z lat ubiegłych.

O autorze kursu

piotr-dejnek-avatar

Piotr Dejnek

Lubię opowiadać w prosty sposób o skomplikowanych zagadnieniach. Matematyka to moja pasja i praca. Do każdego ucznia podchodzę indywidualnie. Wymagam i motywuję. Zadania rozwiązujemy krok po kroku. Nie uczę schematów, uczę jak myśleć.
Zobacz profil

Oceny i recenzje uczniów

Razem z korepetytorami pracujemy nad jak najlepszą jakością kursów, dlatego Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna.

Aby dodać opinię, musisz być zalogowany.

Zaloguj się
Loading...
Funkcja kwadratowa - poziom podstawowy

39.99 zł

Bezpieczna płatność
 • 12 filmów
 • ponad 864 min materiału wideo
 • bez ograniczeń czasowych
 • dostęp 24/7 przez stronę
 • obsługa urządzeń mobilnych

39.99 zł