Sprawdzenie środka ciężkości i wartości momentów bezwładności w programie AutoCad - Blog | DobryKorepetytor

Udostępnij:

Mechanika

Sprawdzenie środka ciężkości i wartości momentów bezwładności w programie AutoCad

Jak sprawdzić współrzędne środka ciężkości i wartości momentów bezwładności przekroju dwuteowego w programie AutoCad

W tym wpisie pokażę Wam jak przy pomocy programu AutoCad wyznaczyć położenie środka ciężkości przekroju oraz jak sprawdzić pozostałe parametry fizyczne przekroju, takie jak główne centralne momenty bezwładności.

Zaczniemy od narysowania dwuteownika w programie AutoCad. W tym celu używam standardowych poleceń takich jak "linia", "prostokąt", "odsuń".

Wprowadzenie przekroju dwuteowego do programu AutoCad
Rys. 1 Wprowadzenie przekroju dwuteowego do programu AutoCad

Kiedy narysowaliśmy nasz przekrój, warto sprawdzić poprawność wprowadzonych wymiarów. Pozwoli to nam upewnić się, czy wszystkie wymiary dwuteownika są zgodne z założeniami zadania.

Do wymiarowania przekroju dwuteowego używamy poleceń "wymiar liniowy" i "wymiar szeregowy".

Kontrola wymiarów przekroju dwuteowego w programie AutoCad
Rys. 2 Kontrola wymiarów przekroju dwuteowego w programie AutoCad

Jeśli wszystkie wymiary przekroju się zgadzają, możemy przejść do kolejnego etapu. Z naszej figury musimy utworzyć region. Używamy w tym celu polecenie "region" i wskazujemy wszystkie elementy narysowanego dwuteownika, tworząc nowy region.

W kolejnym kroku zmieniamy globalny układ współrzędnych na lokalny układ współrzędnych używając polecenia "luw" lub zaznaczając istniejący globalny układ współrzędnych i przesuwając go we wskazane miejsce.

Ustalenie lokalnego układu współrzędnych w programie AutoCad
Rys. 3 Ustalenie lokalnego układu współrzędnych w programie AutoCad

Teraz możemy już skorzystać z polecenia "parametry fizyczne" i sprawdzić położenie środka ciężkości przekroju oraz wartości głównych centralnych momentów bezwładności.

Sprawdzenie parametrów fizycznych przekroju w programie AutoCad
Rys. 4 Sprawdzenie parametrów fizycznych przekroju w programie AutoCad

U dołu ekranu pojawia się tabelka, w której znajdziemy wszystkie interesujące nas parametry fizyczne przekroju, między innymi takie jak: położenie środka ciężkości, pole całkowite, główne i centralne momenty bezwładności.

Parametry fizyczne przekroju dwuteowego AutoCad
Rys. 5 Parametry fizyczne przekroju dwuteowego AutoCad