Udostępnij:

AutoCAD

Jak zmienić wielkość kursora (krzyża) w programie AutoCAD?

W tym artykule omówię jak zmienić rozmiar krzyża w programie AutoCAD.

Ustawienia programu można dostosowywać indywidualnie do swoich potrzeb.  Jednym z parametrów, który można zmienić  jest wielkość krzyża w obszarze rysowania.  

Zmiana wielkości krzyża w obszarze rysowania

Domyślna wartość rozmiaru krzyża jest równa 5. Teraz pokaże wam jak dokonać jej zmiany.

Rys. 1  Domyślny rozmiar krzyża

W wierszu poleceń wprowadzam komende  "CURSORSIZE" . Następnie zatwierdzam ją klawiszem  "SPACJA" lub "ENTER" .

Rys. 2 Wprowadzenie komendy "CURSORSIZE" w wierszu poleceń

Kolejno podaje nowy rozmiar krzyża. Wpisuje wartość 25. Zatwierdzam ją klawiszem  "SPACJA" lub "ENTER" .

Rys. 3 Zmiana rozmiaru krzyża na wartość 25
Dopuszczalna jest zmiana rozmiaru w zakresie od 1 do 100.  Wymagane jest wprowadzenie liczby całkowitej.
Rys. 4 Krzyż po zmianie rozmiaru
Mam nadzieje, że artykuł okazał się pomocny.  Więcej informacji na temat obsługi programu AutoCAD krok po kroku znajdziecie w moim kursie online:  AutoCAD w budownictwie i architekturze - I .